25 feb 2014 09:43

07 jan 2015 12:09

Politiker vill utreda kostnadsfri skola

Undersök vad det skulle kosta att införa en helt gratis skola och avsätt pengar till detta i kommunbudgeten. Förslaget kommer från Socialdemokraternas Anne-Charlotte Karlsson och Linda Ludwigsson samt Vänsterpartiets Lalla Åberg Dahlin.

Vid fullmäktige i måndags kväll lämnades två motioner in från de tre ledamöterna. Dels tycker de att all skolverksamhet ska vara gratis. De tar lärarnas uppmaning om matsäck till skogsutflykten, skridskor för aktivitet i ishallen och frukt till fruktstund i klassrummet som exempel på saker som kostar i dag. ”I varje klass sitter en pojke eller flicka som sällan har med sig någon frukt. Som har svårt att ha den rätta utrustningen till utflykterna”, skriver de.

Vidare vill de att kommunen tar fram kostnaden för att genomföra gratis frukost på skolorna. De menar att satsningen kan leda till ökad koncentrationsförmåga hos eleverna.

Vid fullmäktige i måndags kväll lämnades två motioner in från de tre ledamöterna. Dels tycker de att all skolverksamhet ska vara gratis. De tar lärarnas uppmaning om matsäck till skogsutflykten, skridskor för aktivitet i ishallen och frukt till fruktstund i klassrummet som exempel på saker som kostar i dag. ”I varje klass sitter en pojke eller flicka som sällan har med sig någon frukt. Som har svårt att ha den rätta utrustningen till utflykterna”, skriver de.

Vidare vill de att kommunen tar fram kostnaden för att genomföra gratis frukost på skolorna. De menar att satsningen kan leda till ökad koncentrationsförmåga hos eleverna.

  • Jenny Allvin