25 feb 2014 10:59

07 jan 2015 11:55

Kommunen tar över tillsyn

Miljö- och byggnadsnämnden vill ansöka hos länsstyrelsen om att ta över miljöbalktillsynen över tillståndspliktiga verksamheter inom Töreboda kommun.

Detta för att få det så enhetligt som möjligt inom kommunsamarbetet. I Mariestads och Gullspångs kommuner har man i dag tillsynsansvar för de flesta så kallade B-anläggningar medan länsstyrelsen har ansvaret i Töreboda.

Kommunstyrelsen beslutade tidigare enligt oppositionsråd Bengt Sjöbergs yrkande om att låta det vara oförändrat. M-politikern befarar taxehöjning eftersom han inte kan se att man får kostnadstäckning med den taxa som länsstyrelsen debiterar i dag.

Lars-Åke Bergman (S) gav i fullmäktige några exempel på företag med verksamhet i både Mariestad och Töreboda kommun eller Gullspångs och Töreboda kommun och ansåg att det bör vara samma myndighet som kontrollerar.

Han fick igenom sitt yrkande med en rösts marginal.

Detta för att få det så enhetligt som möjligt inom kommunsamarbetet. I Mariestads och Gullspångs kommuner har man i dag tillsynsansvar för de flesta så kallade B-anläggningar medan länsstyrelsen har ansvaret i Töreboda.

Kommunstyrelsen beslutade tidigare enligt oppositionsråd Bengt Sjöbergs yrkande om att låta det vara oförändrat. M-politikern befarar taxehöjning eftersom han inte kan se att man får kostnadstäckning med den taxa som länsstyrelsen debiterar i dag.

Lars-Åke Bergman (S) gav i fullmäktige några exempel på företag med verksamhet i både Mariestad och Töreboda kommun eller Gullspångs och Töreboda kommun och ansåg att det bör vara samma myndighet som kontrollerar.

Han fick igenom sitt yrkande med en rösts marginal.

  • Jenny Allvin