24 feb 2014 13:01

23 jan 2015 14:32

Socialstyrelsens rättsliga råd ska yttra sig

Skaraborgs tingsrätt har beslutat att ta in ett yttrande från Socialstyrelsens rättsliga råd i fallet med Månsarudsmordet, där en 27-årig man mördade 90-åriga Margareta ”Kickan” Fimmerstad under oktober månad.

27-åringen bröt sig in hos 90-åringen, dödade henne och tände sedan eld på huset. Kvinnans son, Lars Fimmerstad, fanns på övervåningen.

Åklagaren Lars Johansson har under rättegången yrkat på livstids fängelse. Sedan tidigare har tingsrätten gjort klart att mannen kommer att dömas för mord, försök till mord, grovt rån, grov mordbrand, försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel och försök till våld mot tjänsteman.

Förra veckan kom beskedet att en rättpsykiatrisk undersökning (RPU) visat att 27-åringen inte lider av en allvarlig psykisk störning. Han kan därmed eventuellt dömas till ett fängelsestraff.

Lämpligt

Försvarsadvokaten Thomas Berner anser det finns skäl för Socialstyrelsens rättsliga råd att titta närmare på utlåtandet.

– Det är sekretess på detta i ärendet, men det fanns lämpliga skäl att låta dem titta på detta och det har även tingsrätten kommit fram till, säger Berner.

Hur vanligt är detta?

– Det är väldigt ovanligt och jag har inte varit med om det förut. Nu ska Socialstyrelsens rättsliga råd titta på detta. De har sina sakkunniga på området.

När kan vi förvänta oss ett svar?

– Jag tror det kommer att ta en månad innan vi får ett nytt utlåtande. Det finns i alla fall inget nytt datum inplanerat för fortsatt förhandling.

Den 27-åriga Törebodabon, som tidigare är ostraffad, har sedan tidigare en konstaterad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och har bott på ett LSS-boende.

Åklagaren Lars Johansson har förklarat sig inte ha något att invända mot begäran från försvarsadvokaten.

Ovanligt

Rättsmedicinalverket ansvarar för de rättspsykiatriska undersökningarna.

Över 95 procent av dem som genomgår en RPU bedöms ha någon form av psykisk störning. Det är emellertid bara i ungefär hälften av fallen som denna störning bedöms vara allvarlig i enlighet med lagstiftningens krav.

Begreppet allvarlig psykisk störning är ett juridiskt, snarare än ett medicinskt begrepp. Det innefattar i första hand psykotiska tillstånd, depressioner med självmordsrisk och starkt tvångsmässiga beteenden.

För omkring 45 procent rekommenderas rättspsykiatrisk vård, medan skyddstillsyn eller vård inom socialtjänsten rekommenderas för ca 15 procent av de undersökta.

Domstolen följer nästan alltid undersökningsteamets förslag.

27-åringen bröt sig in hos 90-åringen, dödade henne och tände sedan eld på huset. Kvinnans son, Lars Fimmerstad, fanns på övervåningen.

Åklagaren Lars Johansson har under rättegången yrkat på livstids fängelse. Sedan tidigare har tingsrätten gjort klart att mannen kommer att dömas för mord, försök till mord, grovt rån, grov mordbrand, försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel och försök till våld mot tjänsteman.

Förra veckan kom beskedet att en rättpsykiatrisk undersökning (RPU) visat att 27-åringen inte lider av en allvarlig psykisk störning. Han kan därmed eventuellt dömas till ett fängelsestraff.

Lämpligt

Försvarsadvokaten Thomas Berner anser det finns skäl för Socialstyrelsens rättsliga råd att titta närmare på utlåtandet.

– Det är sekretess på detta i ärendet, men det fanns lämpliga skäl att låta dem titta på detta och det har även tingsrätten kommit fram till, säger Berner.

Hur vanligt är detta?

– Det är väldigt ovanligt och jag har inte varit med om det förut. Nu ska Socialstyrelsens rättsliga råd titta på detta. De har sina sakkunniga på området.

När kan vi förvänta oss ett svar?

– Jag tror det kommer att ta en månad innan vi får ett nytt utlåtande. Det finns i alla fall inget nytt datum inplanerat för fortsatt förhandling.

Den 27-åriga Törebodabon, som tidigare är ostraffad, har sedan tidigare en konstaterad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och har bott på ett LSS-boende.

Åklagaren Lars Johansson har förklarat sig inte ha något att invända mot begäran från försvarsadvokaten.

Ovanligt

Rättsmedicinalverket ansvarar för de rättspsykiatriska undersökningarna.

Över 95 procent av dem som genomgår en RPU bedöms ha någon form av psykisk störning. Det är emellertid bara i ungefär hälften av fallen som denna störning bedöms vara allvarlig i enlighet med lagstiftningens krav.

Begreppet allvarlig psykisk störning är ett juridiskt, snarare än ett medicinskt begrepp. Det innefattar i första hand psykotiska tillstånd, depressioner med självmordsrisk och starkt tvångsmässiga beteenden.

För omkring 45 procent rekommenderas rättspsykiatrisk vård, medan skyddstillsyn eller vård inom socialtjänsten rekommenderas för ca 15 procent av de undersökta.

Domstolen följer nästan alltid undersökningsteamets förslag.

  • Per Warvlin

Vad är allvarlig psykisk störning?

Den som har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning ska i första hand dömas till en annan påföljd än fängelse. Rätten får döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl.

Den person som bedöms lida av allvarlig psykisk störning kan överlämnas till rättspsykiatrisk vård, och om den tilltalade också begått brottet under påverkan av allvarlig psykisk störning får domstolen överlämna individen till rättspsykiatrisk vård förenad med särskild utskrivningsprövning.

Källa: RMV.