20 feb 2014 06:00

23 jan 2015 14:32

Arbetsmiljöverket har besökt hästklubben

Dödsolyckan på Töreboda hästklubbs anläggning den 27 januari kan leda till ökade krav på arbetsmiljön för anställda i stall.
– Säkerheten behöver skärpas upp, rent allmänt, säger arbetsmiljöinspektör Stefan Lennartson.

Olyckan i Töreboda inträffade efter att några hästar hade rymt, fångats in och skulle ledas till stallet. En häst sparkade då den anställde så illa att han avled.

Någon särskild skyddsutrustning, som säkerhetsväst, bar mannen inte vid tillfället. Men det är heller inget som Arbetsmiljöverket har som krav.

– Vi vet att några ridskolor har börjat använda det vid hästhantering nu och att det pratas en del om det inom hästnäringen. Om det hade hjälpt just i det här fallet vet vi inte, säger Stefan Lennartson som tillsammans med en kollega har besökt anläggningen för att följa upp olyckan.

Många intressenter

– Kring olyckan har jag inte så mycket att säga än. Vi kommer troligen att göra något mer besök där. Men rent allmänt kan vi konstatera att det är ett riskfyllt arbete, att jobba med hästar.

– Just på en ridklubb finns så många intressenter också, hästarna är dels klubbens egna, dels inhyrda. Och de flesta personerna jobbar ideellt.

En stor ridhäst väger runt ett halvt ton. Det är flyktdjur, som dag från dag kan reagera olika starkt på saker.

– Hästar har ju inte som en maskin ett regelbundet mönster. Det som också är lite speciellt för ridskolor är att man ofta har max två anställda och då kanske inte mäktar med arbetsmiljöarbete och struktur. Det är dessutom mycket folk som rör sig på området.

Inte prioriterat

Stefan Lennartson konstaterar att det allvarliga tillbudet hos hästklubben inte inträffade i samband med ridskoleverksamhet.

– Det är inte så att det var uppenbart när vi var ute på plats att man har åsidosatt säkerheten. Men rent allmänt behöver säkerheten skärpas upp på arbetsplatser inom hästnäringen.

Han berättar att ridskolor inte är någon prioriterad verksamhet för Arbetsmiljöverket som oftare besöker lantbruk.

– Min förhoppning är att vi kommer att åka ut till hästarbetsplatser i större utsträckning framöver.

MT lyckades under onsdagen inte nå aktuell utredare hos polisen.

Olyckan i Töreboda inträffade efter att några hästar hade rymt, fångats in och skulle ledas till stallet. En häst sparkade då den anställde så illa att han avled.

Någon särskild skyddsutrustning, som säkerhetsväst, bar mannen inte vid tillfället. Men det är heller inget som Arbetsmiljöverket har som krav.

– Vi vet att några ridskolor har börjat använda det vid hästhantering nu och att det pratas en del om det inom hästnäringen. Om det hade hjälpt just i det här fallet vet vi inte, säger Stefan Lennartson som tillsammans med en kollega har besökt anläggningen för att följa upp olyckan.

Många intressenter

– Kring olyckan har jag inte så mycket att säga än. Vi kommer troligen att göra något mer besök där. Men rent allmänt kan vi konstatera att det är ett riskfyllt arbete, att jobba med hästar.

– Just på en ridklubb finns så många intressenter också, hästarna är dels klubbens egna, dels inhyrda. Och de flesta personerna jobbar ideellt.

En stor ridhäst väger runt ett halvt ton. Det är flyktdjur, som dag från dag kan reagera olika starkt på saker.

– Hästar har ju inte som en maskin ett regelbundet mönster. Det som också är lite speciellt för ridskolor är att man ofta har max två anställda och då kanske inte mäktar med arbetsmiljöarbete och struktur. Det är dessutom mycket folk som rör sig på området.

Inte prioriterat

Stefan Lennartson konstaterar att det allvarliga tillbudet hos hästklubben inte inträffade i samband med ridskoleverksamhet.

– Det är inte så att det var uppenbart när vi var ute på plats att man har åsidosatt säkerheten. Men rent allmänt behöver säkerheten skärpas upp på arbetsplatser inom hästnäringen.

Han berättar att ridskolor inte är någon prioriterad verksamhet för Arbetsmiljöverket som oftare besöker lantbruk.

– Min förhoppning är att vi kommer att åka ut till hästarbetsplatser i större utsträckning framöver.

MT lyckades under onsdagen inte nå aktuell utredare hos polisen.

  • Jenny Allvin

Arbetsmiljölagen

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.

Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet: Tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska, sociala samt arbetets innehåll.

Allvarliga tillbud ska alltid anmälas till Arbetsmiljöverket.

Källa: Arbetsmiljöverket