13 feb 2014 13:46

07 jan 2015 12:09

Filmklipp från svunna tider

Nu på lördag eftermiddag arrangerar Undenäs hembygdsförening en filmkväll i Undenäsgården. Göran Ekholm berättar då och visar bilder och filmklipp. I första delen handlar det om industriepoken/flottningen Unden–Viken från 1890 - 1950 och om arbetsliv och fritid i området utmed Edsån. Sedan väntar mer filmklipp från tider som är förbi om om personer som gjort avtryck i bygden. Exempelvis Karl i Bolltorp, Karl Eriksson i Gullebolet och Karl i Ranes.

Nu på lördag eftermiddag arrangerar Undenäs hembygdsförening en filmkväll i Undenäsgården. Göran Ekholm berättar då och visar bilder och filmklipp. I första delen handlar det om industriepoken/flottningen Unden–Viken från 1890 - 1950 och om arbetsliv och fritid i området utmed Edsån. Sedan väntar mer filmklipp från tider som är förbi om om personer som gjort avtryck i bygden. Exempelvis Karl i Bolltorp, Karl Eriksson i Gullebolet och Karl i Ranes.