13 feb 2014 13:46

07 jan 2015 11:55

Timtaxor fastställda

I enlighet med vad styrgruppen för de samverkande grannkommunerna beslutat sa kommunstyrelsen ja till att ändra gemensamma timtaxor till 650 kronor. Därmed blir det enhetligt i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Men miljö- och byggnadsnämnden hade önskat högre avgifter.

Det handlar om fem taxor för lagstadgade kontroller: Handel med vissa läkemedel, tillsyn kring tobaksvaror, hantering av animaliska biprodukter, prövning och tillsyn enligt Miljöbalken och tillsyn över solarieverksamhet.

Den föreslagna nivån från ansvarig nämnd var 820 kronor.

I enlighet med vad styrgruppen för de samverkande grannkommunerna beslutat sa kommunstyrelsen ja till att ändra gemensamma timtaxor till 650 kronor. Därmed blir det enhetligt i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Men miljö- och byggnadsnämnden hade önskat högre avgifter.

Det handlar om fem taxor för lagstadgade kontroller: Handel med vissa läkemedel, tillsyn kring tobaksvaror, hantering av animaliska biprodukter, prövning och tillsyn enligt Miljöbalken och tillsyn över solarieverksamhet.

Den föreslagna nivån från ansvarig nämnd var 820 kronor.