30 jan 2014 13:37

07 jan 2015 12:08

Försökte lura ledningen för Sötåsen

En person, som arbetade på Naturbruksgymnasiet Sötåsen, har i tingsrätten dömts för trolöshet mot huvudman.
Påföljd: Villkorlig dom.

Mannen har medgett att han, som anställd på Naturbruksgymnasiet Sötåsen, beställt varor till ett sammanlagt värde om 20 745 kronor i arbetsgivarens namn. Han ska sedan ha låtit arbetsgivaren betala räkningarna, men själv tagit hand om och behållit varorna.

Mannen har förklarat sitt agerat med att han vid djurmässor inhandlat djur till skolan för egna pengar och dessa ska ha betalats kontant. Med anledning av detta beställde han varor till sin egen verksamhet som kvittning för dessa utlägg.

Inga kvitton

Tingsrätten anser att mannens uppgifter framstår som vaga.

Han har inte heller presterat ett enda kvitto där han gjort inköp av djur. Tingsrätten anser att det sammanlagda beloppet om totalt 20 745 kronor också framstår som anmärkningsvärt högt.

Tingsrätten finner att kvittningsinvändningen är så osannolik att den kan lämnas helt utan avseende. Han döms för trolöshet mot huvudman, däremot frias han för en åtalspunkt om urkundsförfalskning.

Mannen, som inte längre arbetar vid skolan, ska betala ett skadestånd till Västra Götalands Läns Landsting på 20 745 kronor, plus ränta.

Mannen har medgett att han, som anställd på Naturbruksgymnasiet Sötåsen, beställt varor till ett sammanlagt värde om 20 745 kronor i arbetsgivarens namn. Han ska sedan ha låtit arbetsgivaren betala räkningarna, men själv tagit hand om och behållit varorna.

Mannen har förklarat sitt agerat med att han vid djurmässor inhandlat djur till skolan för egna pengar och dessa ska ha betalats kontant. Med anledning av detta beställde han varor till sin egen verksamhet som kvittning för dessa utlägg.

Inga kvitton

Tingsrätten anser att mannens uppgifter framstår som vaga.

Han har inte heller presterat ett enda kvitto där han gjort inköp av djur. Tingsrätten anser att det sammanlagda beloppet om totalt 20 745 kronor också framstår som anmärkningsvärt högt.

Tingsrätten finner att kvittningsinvändningen är så osannolik att den kan lämnas helt utan avseende. Han döms för trolöshet mot huvudman, däremot frias han för en åtalspunkt om urkundsförfalskning.

Mannen, som inte längre arbetar vid skolan, ska betala ett skadestånd till Västra Götalands Läns Landsting på 20 745 kronor, plus ränta.

  • Per Warvlin