27 jan 2014 16:44

23 jan 2015 14:31

Dödsolycka på ridskola

En anställd omkom i en olycka på hästklubbens anläggning i Töreboda under måndagen. All verksamhet på ridskolan ställdes in och styrelsen samlades för krismöte.

Larmet kom till polisen strax före halv tolv på måndagsförmiddagen. Polis och räddningstjänst ryckte ut till anläggningen, där olyckan hade inträffat.

En av hästklubbens anställda hade blivit illa sparkad av en häst. Så illa att han avled av skadorna.

– Det har skett utomhus, i samband med att några hästar kommit lösa och skulle hämtas, berättar närpolisbefälet i Mariestad.

Krisgrupp närvarade

Enligt vad MT erfar finns vittnen till händelsen. Den kommer nu att utredas av polisen då det rör sig om en arbetsplatsolycka.

Hästklubben ställde omedelbart in alla lektioner under måndag och tisdag till att börja med. En lång rad elever kontaktades per telefon. Kommunens krisgrupp Posom sattes in och styrelsen samlades i ridskolans stall.

– Det finns en präst på plats för att ta hand om oroliga elever och privatryttare. Många är chockade nu. Det är en mycket tragisk olycka, där många har förlorat en vän och en kollega, säger vice ordförande i hästklubben, Maria Nilsson.

– Kommunen stöttar så mycket vi kan i det här läget, säger Anna-Karin Kjellberg, informationsansvarig vid Töreboda kommun.

Det är kommunen som äger anläggningen. Ridskolan och övrig verksamhet bedrivs i hästklubbens regi.

Larmet kom till polisen strax före halv tolv på måndagsförmiddagen. Polis och räddningstjänst ryckte ut till anläggningen, där olyckan hade inträffat.

En av hästklubbens anställda hade blivit illa sparkad av en häst. Så illa att han avled av skadorna.

– Det har skett utomhus, i samband med att några hästar kommit lösa och skulle hämtas, berättar närpolisbefälet i Mariestad.

Krisgrupp närvarade

Enligt vad MT erfar finns vittnen till händelsen. Den kommer nu att utredas av polisen då det rör sig om en arbetsplatsolycka.

Hästklubben ställde omedelbart in alla lektioner under måndag och tisdag till att börja med. En lång rad elever kontaktades per telefon. Kommunens krisgrupp Posom sattes in och styrelsen samlades i ridskolans stall.

– Det finns en präst på plats för att ta hand om oroliga elever och privatryttare. Många är chockade nu. Det är en mycket tragisk olycka, där många har förlorat en vän och en kollega, säger vice ordförande i hästklubben, Maria Nilsson.

– Kommunen stöttar så mycket vi kan i det här läget, säger Anna-Karin Kjellberg, informationsansvarig vid Töreboda kommun.

Det är kommunen som äger anläggningen. Ridskolan och övrig verksamhet bedrivs i hästklubbens regi.

  • Jenny Allvin