24 jan 2014 06:00

23 jan 2015 14:30

Lördagsöppet utvärderas

Under 2013 fick biblioteket extrapengar för att kunna ha öppet på lördagar. Nu utvärderas satsningen.

”Vi har fått många positiva kommentarer”, skriver biblioteks- och kulturchef Christina Carlson i ett underlag till politikerna. Ifjol noterades totalt sett en minskning av antalet besökare. Därför kan hon inte säga att lördagsöppet har gett fler besök. Men antalet utlån har ökat något vid huvudbiblioteket.

I snitt har 50 personer besökt biblioteket under lördagarna och 9 156 böcker har lånats ut dessa dagar. Christina Carlson förordar fortsatt lördagsöppet och menar att det bidrar till ett levande centrum. Hon konstaterar också att ”de allra flesta svenska kommuner har ett lördagsöppet bibliotek”.

Under 2013 fick biblioteket extrapengar för att kunna ha öppet på lördagar. Nu utvärderas satsningen.

”Vi har fått många positiva kommentarer”, skriver biblioteks- och kulturchef Christina Carlson i ett underlag till politikerna. Ifjol noterades totalt sett en minskning av antalet besökare. Därför kan hon inte säga att lördagsöppet har gett fler besök. Men antalet utlån har ökat något vid huvudbiblioteket.

I snitt har 50 personer besökt biblioteket under lördagarna och 9 156 böcker har lånats ut dessa dagar. Christina Carlson förordar fortsatt lördagsöppet och menar att det bidrar till ett levande centrum. Hon konstaterar också att ”de allra flesta svenska kommuner har ett lördagsöppet bibliotek”.

  • Jenny Allvin