16 dec 2013 15:22

23 jan 2015 14:28

Mäktigt och högtidligt på julkonserten

TÖREBODA

Töreboda musikkår har haft sin traditionella julkonsert i Missionskyrkan för tjugonde gången under närvaro av en mycket stor åhörarskara. Det var musik av olika slag, från mäktig blåsmusik till stilla högtidlig musik. Med inledande bjällerklang i Sleigh Ride, spröda toner i The Christmas Song och God help the outcasts.

Joel Fleur, var förhindrad att framträda som trumpetsolist i Ave Maria, i stället framfördes solot på trombon av Eerik Helland. I Gören Portarna höga var Henric Stöök sångsolist och Josef Gillsjö i melodin Julen är här.

Alla sjöng med i några av adventssångerna och i Stilla Natt. Dirigent var Ingmar Gustafsson och för diktläsning och ledning svarade Arne Stöök. Vid konsertens avslutning önskades som extranummer repris på musikstycket God help the outcasts.

Efter konsertens avslutning bokades omgående en ny julkonsert för nästa år med sikte på 14 december 2014.

Töreboda musikkår har haft sin traditionella julkonsert i Missionskyrkan för tjugonde gången under närvaro av en mycket stor åhörarskara. Det var musik av olika slag, från mäktig blåsmusik till stilla högtidlig musik. Med inledande bjällerklang i Sleigh Ride, spröda toner i The Christmas Song och God help the outcasts.

Joel Fleur, var förhindrad att framträda som trumpetsolist i Ave Maria, i stället framfördes solot på trombon av Eerik Helland. I Gören Portarna höga var Henric Stöök sångsolist och Josef Gillsjö i melodin Julen är här.

Alla sjöng med i några av adventssångerna och i Stilla Natt. Dirigent var Ingmar Gustafsson och för diktläsning och ledning svarade Arne Stöök. Vid konsertens avslutning önskades som extranummer repris på musikstycket God help the outcasts.

Efter konsertens avslutning bokades omgående en ny julkonsert för nästa år med sikte på 14 december 2014.