09 dec 2013 11:56

07 jan 2015 11:53

50-tal på auktion

EKESKOG

Ekeskogs kyrkliga syförenings auktion hölls på sedvanligt sätt i bygdegården den soliga lördagen mellan snöovädren. Komminister Hans Kristoffersen inledde och sedan delade han och Anders Ahlenius på uppdraget som auktionsutropare.

De 50-tal besökarna kunde köpa fina alster, det mesta tillverkat av Ekeskogsbor, som bakat, broderat, stickat, virkat, slöjdat, snickrat, tovat och smitt. Det var god stämning och auktionen gav cirka 17 500 kronor, som syföreningen nu kan fördela till behövande både hemma och utomlands.

Ekeskogs kyrkliga syförenings auktion hölls på sedvanligt sätt i bygdegården den soliga lördagen mellan snöovädren. Komminister Hans Kristoffersen inledde och sedan delade han och Anders Ahlenius på uppdraget som auktionsutropare.

De 50-tal besökarna kunde köpa fina alster, det mesta tillverkat av Ekeskogsbor, som bakat, broderat, stickat, virkat, slöjdat, snickrat, tovat och smitt. Det var god stämning och auktionen gav cirka 17 500 kronor, som syföreningen nu kan fördela till behövande både hemma och utomlands.