06 dec 2013 15:56

07 jan 2015 11:53

"Vi överväger att överklaga till HD"

Morddom på 14 års fängelse fastställd

Skyldig till mord. Det blev resultatet även i hovrätten för den 41-årige Törebodabo som i juni slog ihjäl Ali Sharhan.

– Det var ett tufft besked. Vi överväger att överklaga till Högsta domstolen, säger advokaten Peter Stierna.

41-åringen dömdes i tingsrätten till 14 års fängelse för mordet på Ali Sharhan den 18 juni i Töreboda. Han överklagade till Göta hovrätt, precis som vice chefsåklagaren Marianne Aldén gjorde. Hon yrkade på ett strängare straff.

Törebodabon var däremot förhoppningsfull att hovrätten skulle bedöma gärningen som grov misshandel och grovt vållande till annans död, vilket skulle ge ett betydligt kortare straff.

41-åringen har hela tiden medgett att han utövat våld mot offret, men har hävdat att uppsåtet inte var att döda.

– Vi menar att det fanns omständigheter som talade för min klient, men även hovrätten har gjort en annan bedömning. Min klient är givetvis besviken, säger Peter Stierna.

Uppsåt?

Göta hovrätt hade två frågor att besvara: 1) Är händelseförloppet styrkt? 2) Hade Törebodabon uppsåt att döda Ali Sharhan?

I fredags kom svaret när Göta hovrätt meddelade dom i målet.

Hovrätten finner att det genom den rättsmedicinska utredningen är visat att 41-åringen utövat våld i betydligt större utsträckning än han själv har berättat om, samt att det har varit han som har angripit Ali Sharhan.

Hovrätten finner, i likhet med tingsrätten, att det genom utredningen i målet är utrett att 41-åringen har misshandlat Ali Sharhan på det sätt som åklagaren har påstått.

Det finns enligt hovrätten ett klart och naturligt samband mellan de skador som Törebodabon har orsakat Ali Sharhan genom sitt handlande och hans död.

Hovrätten menar att det i utredningen inte finns något som tyder på att 41-åringen haft en direkt önskan att döda Ali Sharhan. Men den avgörande frågan är om 41-åringen haft ett så kallat likgiltighetsuppsåt i förhållande till Ali Sharhans död.

Den frågan har hovrätten klart och tydligt svarat ja på.

Bevisat

Hovrätten finner att Törebodabon vid gärningstillfället har varit likgiltig inför möjligheten att Ali Sharhan skulle komma att avlida. Det är –enligt hovrätten – därmed bevisat att han uppsåtligen har dödat.

– Överklagandet till HD ska vara inlämnat inom fyra veckor. Det finns all anledning att försöka få målet prövat där, säger Peter Stierna.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning när det gäller straffets längd och påföljd.

Peter Stierna var rädd att fängelsestraffet kunde blivit längre efter åklagarens överklagande.

–Åklagaren yrkade i hovrätten på mellan 15 och 18 års fängelse. Vi tog en risk eftersom det kunde blivit ett längre fängelsestraff, men nu stannade det vid 14 år, säger Peter Stierna.

– Det var ett tufft besked. Vi överväger att överklaga till Högsta domstolen, säger advokaten Peter Stierna.

41-åringen dömdes i tingsrätten till 14 års fängelse för mordet på Ali Sharhan den 18 juni i Töreboda. Han överklagade till Göta hovrätt, precis som vice chefsåklagaren Marianne Aldén gjorde. Hon yrkade på ett strängare straff.

Törebodabon var däremot förhoppningsfull att hovrätten skulle bedöma gärningen som grov misshandel och grovt vållande till annans död, vilket skulle ge ett betydligt kortare straff.

41-åringen har hela tiden medgett att han utövat våld mot offret, men har hävdat att uppsåtet inte var att döda.

– Vi menar att det fanns omständigheter som talade för min klient, men även hovrätten har gjort en annan bedömning. Min klient är givetvis besviken, säger Peter Stierna.

Uppsåt?

Göta hovrätt hade två frågor att besvara: 1) Är händelseförloppet styrkt? 2) Hade Törebodabon uppsåt att döda Ali Sharhan?

I fredags kom svaret när Göta hovrätt meddelade dom i målet.

Hovrätten finner att det genom den rättsmedicinska utredningen är visat att 41-åringen utövat våld i betydligt större utsträckning än han själv har berättat om, samt att det har varit han som har angripit Ali Sharhan.

Hovrätten finner, i likhet med tingsrätten, att det genom utredningen i målet är utrett att 41-åringen har misshandlat Ali Sharhan på det sätt som åklagaren har påstått.

Det finns enligt hovrätten ett klart och naturligt samband mellan de skador som Törebodabon har orsakat Ali Sharhan genom sitt handlande och hans död.

Hovrätten menar att det i utredningen inte finns något som tyder på att 41-åringen haft en direkt önskan att döda Ali Sharhan. Men den avgörande frågan är om 41-åringen haft ett så kallat likgiltighetsuppsåt i förhållande till Ali Sharhans död.

Den frågan har hovrätten klart och tydligt svarat ja på.

Bevisat

Hovrätten finner att Törebodabon vid gärningstillfället har varit likgiltig inför möjligheten att Ali Sharhan skulle komma att avlida. Det är –enligt hovrätten – därmed bevisat att han uppsåtligen har dödat.

– Överklagandet till HD ska vara inlämnat inom fyra veckor. Det finns all anledning att försöka få målet prövat där, säger Peter Stierna.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning när det gäller straffets längd och påföljd.

Peter Stierna var rädd att fängelsestraffet kunde blivit längre efter åklagarens överklagande.

–Åklagaren yrkade i hovrätten på mellan 15 och 18 års fängelse. Vi tog en risk eftersom det kunde blivit ett längre fängelsestraff, men nu stannade det vid 14 år, säger Peter Stierna.

  • Per Warvlin