29 nov 2013 06:00

07 jan 2015 11:53

Tiden ska bli utställning

Det blir bifall till motionen om tiden i Töreboda. En utställning ska tas fram för att berätta om tidens och Törebodas historia. De företag som sysslat med urtillverkning och deras betydelse för Törebodas utveckling ska vara det bärande temat. Idén kom från Bengt Sjöberg (M). Kostnaden landar på cirka 68 000 kronor plus reseersättningar. Bidrag ska sökas externt också.

Det blir bifall till motionen om tiden i Töreboda. En utställning ska tas fram för att berätta om tidens och Törebodas historia. De företag som sysslat med urtillverkning och deras betydelse för Törebodas utveckling ska vara det bärande temat. Idén kom från Bengt Sjöberg (M). Kostnaden landar på cirka 68 000 kronor plus reseersättningar. Bidrag ska sökas externt också.