29 nov 2013 06:00

07 jan 2015 11:53

Startstöd för kooperativ

Kooperativet Kanalslussen beviljas bidrag med 50 000 kronor. Det beslutade kommunstyrelsen. Lars-Åke Bergman (S) återkom med sitt yrkande om att bidra med lokalkostnaden.

– Kommunen kunde upplåta den lokal som har hyrts till Kom in. Det motsvarar cirka 67 000 kronor, säger kommunalrådet.

Men det blev enligt oppositionens förslag. Kooperativet får i stället ett startkapital.

Idén med Kanalslussen är att skapa ekonomisk och social hållbarhet genom att slussa människor ut i arbetslivet. Det blir ett socialt företag som säljer varor och tjänster som tillverkas/utförs av personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Kooperativet Kanalslussen beviljas bidrag med 50 000 kronor. Det beslutade kommunstyrelsen. Lars-Åke Bergman (S) återkom med sitt yrkande om att bidra med lokalkostnaden.

– Kommunen kunde upplåta den lokal som har hyrts till Kom in. Det motsvarar cirka 67 000 kronor, säger kommunalrådet.

Men det blev enligt oppositionens förslag. Kooperativet får i stället ett startkapital.

Idén med Kanalslussen är att skapa ekonomisk och social hållbarhet genom att slussa människor ut i arbetslivet. Det blir ett socialt företag som säljer varor och tjänster som tillverkas/utförs av personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.