25 nov 2013 18:22

23 jan 2015 14:27

Ljus på våld mot kvinnor

Det började som ett upprop på Facebook och fick snabbt stor uppmärksamhet. På måndagskvällen lyste marschaller upp torget, många ville visa att våld mot kvinnor inte är okej.

Måndagen den 25 november är FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Runt om i landet genomfördes manifestationer för att hedra de kvinnor som dödats av män de haft en relation med och för att belysa att arbetet mot våld mot kvinnor måste fortsätta. Ljusen tändes från Malmö i söder till Pajala i norr.

I Töreboda skrev Ingela Alfredsson en uppmaning på Facebook om att ”i all enkelhet tända varsin marschall på fontänens kant”. Ett initiativ som på bara några timmar fick stor uppmärksamhet.

En som deltog var Helen Engström, sociolog med inriktning på våld i nära relationer.

– Att vi tillsammans gör detta bidrar till att uppmärksamma människor på att ungefär 20 kvinnor dödas varje år. Och det finns ett stort mörkertal när det gäller våld mot kvinnor.

Förra året gjordes mer än 28 000 anmälningar av kvinnovåld och 80 procent av fallen skedde i nära relation.

– Den farligaste platsen för en kvinna är hemma, konstaterar Helen Engström, som betonar socialtjänstens ansvar för att stötta de utsatta.

– Det är ett dolt problem, som finns i alla samhällsklasser, överallt. Kan man visa sin solidaritet kanske fler vågar söka hjälp. Och det är viktigt att omgivningen vågar fråga, när signalerna finns där.

Måndagen den 25 november är FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Runt om i landet genomfördes manifestationer för att hedra de kvinnor som dödats av män de haft en relation med och för att belysa att arbetet mot våld mot kvinnor måste fortsätta. Ljusen tändes från Malmö i söder till Pajala i norr.

I Töreboda skrev Ingela Alfredsson en uppmaning på Facebook om att ”i all enkelhet tända varsin marschall på fontänens kant”. Ett initiativ som på bara några timmar fick stor uppmärksamhet.

En som deltog var Helen Engström, sociolog med inriktning på våld i nära relationer.

– Att vi tillsammans gör detta bidrar till att uppmärksamma människor på att ungefär 20 kvinnor dödas varje år. Och det finns ett stort mörkertal när det gäller våld mot kvinnor.

Förra året gjordes mer än 28 000 anmälningar av kvinnovåld och 80 procent av fallen skedde i nära relation.

– Den farligaste platsen för en kvinna är hemma, konstaterar Helen Engström, som betonar socialtjänstens ansvar för att stötta de utsatta.

– Det är ett dolt problem, som finns i alla samhällsklasser, överallt. Kan man visa sin solidaritet kanske fler vågar söka hjälp. Och det är viktigt att omgivningen vågar fråga, när signalerna finns där.

  • Jenny Allvin