23 nov 2013 18:00

23 jan 2015 14:27

Hemmets har stor betydelse för äldre

Catharina Gillsjö, Töreboda, har fått Skaraborgs akademis pris för bästa doktorsavhandling på Högskolan i Skövde.

Catharina Gillsjö är distriktssköterska och lektor i omvårdnad. Hennes avhandling handlar om hemmets betydelse för äldre människor samt hur äldre med smärta i leder, muskler och skelett hanterar sitt dagliga liv i hemmet.

– Hemmet är starkt förknippat med identiteten och det liv man lever. För vårdpersonalen är det viktigt att inte förvandla hemmet till en vårdmiljö utan ge bästa möjliga vård med minsta möjliga påverkan. Annars kan den äldre känna sig hemlös.

Den andra halvan av avhandlingen handlar om hantering av smärta. Catharina Gillsjö ser att de äldre har fokus på att leva sitt dagliga liv och att lära sig leva med smärtan. Men de känner sig ensamma i det.

– En kollega och jag planerar en studie där vi ska utbilda personal i att ge kraftgivande samtal för att stötta de äldre.

Det årliga priset delas ut av Skara- borgs akademi och pristagaren utsågs av en grupp på Högskolan i Skövde som har granskat ett antal ansökningar.

I motiveringen stod det bland annat att avhandlingen var välskriven, med analytisk skärpa och nya kunskaper samt ett föredömligt exempel på vetenskapligt arbete.

Prissumman var på 10 000 kronor och den sponsrades av Länsförsäkringar Skaraborg.

Skaraborgsk identitet

Det var första gången som Skaraborgs akademi gästade högskolan och från och med i år är prisutdelningen mer publik. Allmänheten bjöds in till prisutdelning, miniföre- läsningar och mingel. Skaraborgs Akademi bildades 1998 och syftar till att sprida glans över den skaraborgska vitterheten och främja en skaraborgsk identitet under valspråket ”Snille och blixt”.

Catharina Gillsjö är distriktssköterska och lektor i omvårdnad. Hennes avhandling handlar om hemmets betydelse för äldre människor samt hur äldre med smärta i leder, muskler och skelett hanterar sitt dagliga liv i hemmet.

– Hemmet är starkt förknippat med identiteten och det liv man lever. För vårdpersonalen är det viktigt att inte förvandla hemmet till en vårdmiljö utan ge bästa möjliga vård med minsta möjliga påverkan. Annars kan den äldre känna sig hemlös.

Den andra halvan av avhandlingen handlar om hantering av smärta. Catharina Gillsjö ser att de äldre har fokus på att leva sitt dagliga liv och att lära sig leva med smärtan. Men de känner sig ensamma i det.

– En kollega och jag planerar en studie där vi ska utbilda personal i att ge kraftgivande samtal för att stötta de äldre.

Det årliga priset delas ut av Skara- borgs akademi och pristagaren utsågs av en grupp på Högskolan i Skövde som har granskat ett antal ansökningar.

I motiveringen stod det bland annat att avhandlingen var välskriven, med analytisk skärpa och nya kunskaper samt ett föredömligt exempel på vetenskapligt arbete.

Prissumman var på 10 000 kronor och den sponsrades av Länsförsäkringar Skaraborg.

Skaraborgsk identitet

Det var första gången som Skaraborgs akademi gästade högskolan och från och med i år är prisutdelningen mer publik. Allmänheten bjöds in till prisutdelning, miniföre- läsningar och mingel. Skaraborgs Akademi bildades 1998 och syftar till att sprida glans över den skaraborgska vitterheten och främja en skaraborgsk identitet under valspråket ”Snille och blixt”.