12 nov 2013 14:25

23 jan 2015 14:27

Ljus på ensamma flyktingbarn

TÖREBODA: Spelade för elever på Centralskolan

Han flyr från sitt hemland, utan föräldrarna, och möter gränsvakter och vargar, smugglare och slavhandlare på vägen till okänt land. Men han träffar också en jämnårig flicka som befinner sig i samma utsatta situation – och de slår följe.

”En pojke med resväska” fängslade på tisdagen publiken i Töreboda. Årskurs 6–8 på Centralskolan fick ta del av föreställningen med Teater De Vill. Ungdomarnas sorl tystnade snabbt, skådespelarna hade inga problem att göra sig hörda utan mikrofoner.

Syftet med pjäsen, skriven av Mike Kenny, är att med teaterns hjälp sätta ljus på många av de ensamkommande barn som kommer till Sverige. Samtidigt lyfter man fram berättandet betydelse.

Föreställningen, som gavs på teatern, ingår i Töreboda kommuns barn- och ungdomskulturella program samt är en insats i årets plan mot kränkande behandling.

”En pojke med resväska” fängslade på tisdagen publiken i Töreboda. Årskurs 6–8 på Centralskolan fick ta del av föreställningen med Teater De Vill. Ungdomarnas sorl tystnade snabbt, skådespelarna hade inga problem att göra sig hörda utan mikrofoner.

Syftet med pjäsen, skriven av Mike Kenny, är att med teaterns hjälp sätta ljus på många av de ensamkommande barn som kommer till Sverige. Samtidigt lyfter man fram berättandet betydelse.

Föreställningen, som gavs på teatern, ingår i Töreboda kommuns barn- och ungdomskulturella program samt är en insats i årets plan mot kränkande behandling.

  • Jenny Allvin