11 nov 2013 06:00

07 jan 2015 12:06

Får option för att bygga bostäder

TÖREBODA

Kommunstyrelsen ger Törebodabostäder option på ett markområde öster om Göta kanal. Syftet är bostadsbebyggelse.

Bolagets begärda optionstid på två år gick dock inte igenom utan det blev sex månader efter votering som vanns av oppositionen.

– Vi är inte beredda att låsa upp marken längre än så i taget, säger Bengt Sjöberg (M), oppositionsråd.

MT har tidigare skrivit om Törebodabostäders plan att skapa fler bostäder i Töreboda. Förslaget, som presenterades för kommunstyrelsen, rymmer radhus och flervåningshus samt en gång- och cykelbro över kanalen i höjd med järnvägsstationen.

Marken, där man vill bygga, är i dag avsedd för park. Därför behöver en ny detaljplan tas fram, vilket kommunstyrelsen också beslutade om.

Enligt önskemål från Bengt Sjöberg (M) ska finansieringen av detaljplanen förhandlas med bostadsbolaget.

Bolagets begärda optionstid på två år gick dock inte igenom utan det blev sex månader efter votering som vanns av oppositionen.

– Vi är inte beredda att låsa upp marken längre än så i taget, säger Bengt Sjöberg (M), oppositionsråd.

MT har tidigare skrivit om Törebodabostäders plan att skapa fler bostäder i Töreboda. Förslaget, som presenterades för kommunstyrelsen, rymmer radhus och flervåningshus samt en gång- och cykelbro över kanalen i höjd med järnvägsstationen.

Marken, där man vill bygga, är i dag avsedd för park. Därför behöver en ny detaljplan tas fram, vilket kommunstyrelsen också beslutade om.

Enligt önskemål från Bengt Sjöberg (M) ska finansieringen av detaljplanen förhandlas med bostadsbolaget.