07 nov 2013 15:07

23 jan 2015 14:19

Förlängd åtalstid i Månsarudsärendet

TING

Åklagaren har begärt förlängd åtalstid i ärendet där en 26-årig Törebodabo är misstänkt för grov mordbrand, mord och grovt rån vid Månsarud.

Förundersökningen har inte hunnit slutföras inom föreskriven tid. Det saknas svar på de spårfynd som gjorts under förundersökningen och detta beräknas ta minst två veckor i anspråk.

Tingsrätten har gått med på detta och åtal ska väckas senast den 22 november.

Förundersökningen har inte hunnit slutföras inom föreskriven tid. Det saknas svar på de spårfynd som gjorts under förundersökningen och detta beräknas ta minst två veckor i anspråk.

Tingsrätten har gått med på detta och åtal ska väckas senast den 22 november.