05 nov 2013 10:24

07 jan 2015 11:52

Ser lösningen för hästgödseln

SÖTÅSEN:

Hästgödseln kan bli en resurs i stället för ett avfallsproblem. Detta menar forskare och hästexperter som på torsdag samlas vid naturbruksgymnasiet Sötåsen.

På torsdag arrangeras en biogasdag med seminarier och demonstration om hur man kan röta hästgödsel i en konventionell våtrötningsprocess. Detta sker på Sötåsen utanför Töreboda, där man bland annat kan ta del av skolans egna erfarenheter av användningsområdet för hästgödsel.

Dagen riktar sig till biogas- och hästintressenter samt entreprenörer inom området. Bland föredragshållarna finns veterinär Anna Nordström, från Statens Veterinärmedicinska Anstalt, som talar om smittspridningsaspekter. Och Mats Edström från Institutet för jordbruks- och miljöteknik, har Östersjöperspektivet.

Hästgödsel anses vara svårrötad för att den innehåller mer föroreningar (grus och sten) än annan gödsel. Men nu menar forskare att hästgödsel är ett fastgödsel som är energirikt och som kan öka möjligheten att få lönsamhet i en gårdsanläggning för biogas.

Forskare har under flera år jobbat med inblandning av olika typer fastgödsel i en våtrötningsprocess och nått goda resultat. Under det senaste året har man testat hästgödsel och kan nu presentera positiva resultat.

På torsdag arrangeras en biogasdag med seminarier och demonstration om hur man kan röta hästgödsel i en konventionell våtrötningsprocess. Detta sker på Sötåsen utanför Töreboda, där man bland annat kan ta del av skolans egna erfarenheter av användningsområdet för hästgödsel.

Dagen riktar sig till biogas- och hästintressenter samt entreprenörer inom området. Bland föredragshållarna finns veterinär Anna Nordström, från Statens Veterinärmedicinska Anstalt, som talar om smittspridningsaspekter. Och Mats Edström från Institutet för jordbruks- och miljöteknik, har Östersjöperspektivet.

Hästgödsel anses vara svårrötad för att den innehåller mer föroreningar (grus och sten) än annan gödsel. Men nu menar forskare att hästgödsel är ett fastgödsel som är energirikt och som kan öka möjligheten att få lönsamhet i en gårdsanläggning för biogas.

Forskare har under flera år jobbat med inblandning av olika typer fastgödsel i en våtrötningsprocess och nått goda resultat. Under det senaste året har man testat hästgödsel och kan nu presentera positiva resultat.

  • Jenny Allvin