17 feb 2017 06:00

17 feb 2017 06:00

Sista dagen för nominering

STIPENDIE

Lions i Mariestad och Lyrestad/Hasselrör har instiftat ett nytt stipendium i samarbete med Mariestads-Tidningen för att främja de ideella krafterna inom idrotten.

Hjälporganisationen fyller 100 år och MT 200 år 2017 och man vill uppmuntra till positiva insatser för barn och ungdomar.

I dag fredag är sista dagen att nominera den ledare/grupp på pojk- respektive flicksidan som man tycker är värd en uppmuntran.

Den 27 är det tänkt att de första stipendierna ska delas ut i Mariestad i samband med att Lions genomför olika aktiviteter i Mariestad.

 

 

Hjälporganisationen fyller 100 år och MT 200 år 2017 och man vill uppmuntra till positiva insatser för barn och ungdomar.

I dag fredag är sista dagen att nominera den ledare/grupp på pojk- respektive flicksidan som man tycker är värd en uppmuntran.

Den 27 är det tänkt att de första stipendierna ska delas ut i Mariestad i samband med att Lions genomför olika aktiviteter i Mariestad.