18 dec 2014 19:21

23 jan 2015 14:02

Golfklubben får ställplatser

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger Mariestads golfklubb klartecken att driva en uppställningsplats för husbilar.

Området som bedöms som lämpligt för uppställningsplatsen ligger norr om den befintliga golfrestaurangen. Totalt handlar det om 17 ställplatser. Överenskommelsen lyder att golfklubben får rätt att nyttja området mellan den 1/3 och 1/1 de kommande fem åren. Klubben åtar sig att anlägga ställplatserna med tillhörande elstolpar till en kostnad på cirka 300 000 kronor exklusive moms.

Området som bedöms som lämpligt för uppställningsplatsen ligger norr om den befintliga golfrestaurangen. Totalt handlar det om 17 ställplatser. Överenskommelsen lyder att golfklubben får rätt att nyttja området mellan den 1/3 och 1/1 de kommande fem åren. Klubben åtar sig att anlägga ställplatserna med tillhörande elstolpar till en kostnad på cirka 300 000 kronor exklusive moms.