14 sep 2018 14:34

14 sep 2018 14:34

Oförändrad avgift nästa år

SKARABORG: Kommunalförbundet

Skaraborgs kommunalförbund höjer inte medlemsavgiften inför 2019, utan avgiften på 42,25 per invånare och år ligger kvar.

Förslaget var att höja med en krona, till 43,25, men eftersom den ekonomiska prognosen för 2018 pekar på ett överskott på 350 000 kronor så förslås en oförändrad avgift.

– Däremot ska vår nye förbundsdirektör Jan Malmgren göra en översyn av verksamheten. Utifrån den får vi se om det är aktuellt att höja avgiften inför 2020, säger kommunalförbundets vice ordförande Jonas Sundström (S), från Lidköping.

Styrelsen fick även en genomgång av kommuntalen för 2019, som anger antalet som ska omfattas av anvisningar för bosättning. Regeringen beslutar om antalet, länsstyrelserna beslutar om fördelningen genom kommuntalen.

Förslaget var att höja med en krona, till 43,25, men eftersom den ekonomiska prognosen för 2018 pekar på ett överskott på 350 000 kronor så förslås en oförändrad avgift.

– Däremot ska vår nye förbundsdirektör Jan Malmgren göra en översyn av verksamheten. Utifrån den får vi se om det är aktuellt att höja avgiften inför 2020, säger kommunalförbundets vice ordförande Jonas Sundström (S), från Lidköping.

Styrelsen fick även en genomgång av kommuntalen för 2019, som anger antalet som ska omfattas av anvisningar för bosättning. Regeringen beslutar om antalet, länsstyrelserna beslutar om fördelningen genom kommuntalen.