09 jul 2018 12:55

09 jul 2018 12:57

Risk för stora mängder regn

SKARABORG

Under den kommande veckan har SMHI utfärdat varningar i norra Västergötland om en risk för stora regnmängder med inslag av kraftig åska.

Redan fram mot måndag eftermiddag och kväll är det risk för skyfallsliknande regn på minst 35 millimeter. Detta kan leda till lokala översvämningsproblem, till exempel i dagvattensystem, källare och i mindre vattendrag.

Dock är osäkerheten i väderutveckligen fortfarande stor och prognosen kan ändras.

 

Redan fram mot måndag eftermiddag och kväll är det risk för skyfallsliknande regn på minst 35 millimeter. Detta kan leda till lokala översvämningsproblem, till exempel i dagvattensystem, källare och i mindre vattendrag.

Dock är osäkerheten i väderutveckligen fortfarande stor och prognosen kan ändras.