16 maj 2018 09:48

16 maj 2018 09:48

Uppskjutet annonsbeslut

POLITIK

Under tisdagen skulle regionstyrelsen behandlat frågan om att sluta annonsera om fullmäktiges sammanträden i ortstidningarna. En ändring i kommunallagen gör att regionen inte längre är skyldigt att ”kungöra” sina fullmäktigemöten, vilket kostar cirka 150 000 kronor per möte. I stället vill regionen tillkännage sina möten via webben. Ärendet ströks och tas upp efter valet.

– Nya regionfullmäktige får ta beslut, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Under tisdagen skulle regionstyrelsen behandlat frågan om att sluta annonsera om fullmäktiges sammanträden i ortstidningarna. En ändring i kommunallagen gör att regionen inte längre är skyldigt att ”kungöra” sina fullmäktigemöten, vilket kostar cirka 150 000 kronor per möte. I stället vill regionen tillkännage sina möten via webben. Ärendet ströks och tas upp efter valet.

– Nya regionfullmäktige får ta beslut, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).