12 apr 2018 15:05

12 apr 2018 15:05

Brännberg slår vakt om Skaraborg och stambanan

POLITIK: Stambanan

Kristdemokraterna stödjer förslaget om ett höghastighetståg.
– Det får inte ske på bekostnad av Västra stambanan och Skaraborg, säger regionpolitikern Conny Brännberg (KD).

Satsningen på de nya tågen, som ska binda samman storstäderna, beräknas kosta över 200 miljarder kronor. Under torsdagen gick KD ut med att satsningen stöds.

Conny Brännberg har inget emot planerna men betonar att det inte får ske på bekostnad av Skaraborg och Västra stambanan.

– Det är oerhört angeläget att den rustas upp och byggs ut, inte minst med ett nytt dubbelspår mellan Alingsås och Göteborg.

Han lyfter även förbindelsen mellan Falköping och Jönköping. Om höghastighetsjärnvägen blir av är Jönköping Skaraborgarnas port.

– Vi ska inte behöva åka till Göteborg och sedan till Jönköping. Det måste finnas en bra pendlingsmöjlighet.

Satsningen på de nya tågen, som ska binda samman storstäderna, beräknas kosta över 200 miljarder kronor. Under torsdagen gick KD ut med att satsningen stöds.

Conny Brännberg har inget emot planerna men betonar att det inte får ske på bekostnad av Skaraborg och Västra stambanan.

– Det är oerhört angeläget att den rustas upp och byggs ut, inte minst med ett nytt dubbelspår mellan Alingsås och Göteborg.

Han lyfter även förbindelsen mellan Falköping och Jönköping. Om höghastighetsjärnvägen blir av är Jönköping Skaraborgarnas port.

– Vi ska inte behöva åka till Göteborg och sedan till Jönköping. Det måste finnas en bra pendlingsmöjlighet.