10 apr 2018 15:31

10 apr 2018 15:31

Oenighet om vårdval

VÄSTRA GÖTALAND: Tandreglering debatterades i regionfullmäktige

Majoriteten vill ha ett vårdval för tandreglering. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet protesterar.
– Men vi lär knappast bli klara innan valet, säger regionrådet Jonas Andersson (L).

Socialdemokraternas Jim Aleberg undrade i en interpellation vilka vinsterna är och vilka brister som ska undanröjas med ett vårdval inom tandreglering för unga:

– Det finns inga fakta som talar för att vi ska införa vårdvalet, professionen och erfarenheter från Skåne och Stockholm talar emot.

Debatten i regionfullmäktige blev het och den politiska polariseringen var tydlig. På en rak fråga svarade Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, att det handlar om ideologi:

– Ja, det är bra med mångfald och valfrihet. Tillgängligheten kommer att öka, ett vårdval kommer att ge fler kliniker och därmed får fler patienter närmare.

Lena Hult (S) betonade att dagens system, där folktandvården sköter tandregleringen för de unga, är bra och att hon oroas över tillgängligheten:

– Jag undrar om tillgängligheten blir bättre för barnen i Mariestad och Gullspång vid ett vårdval. Samtidigt saknar vi en risk- och konsekvensanalys.

Jonas Andersson:

– Självklart ska vi göra en risk- och konsekvensanalys, men det finns inget förslag ännu. Det är smartare att först ta fram en krav- och kvalitetsbok, sedan tittar vi på risker, konsekvenser men även möjligheter. Det är märkligt att alla känner till de negativa sidorna, innan det finns ett förslag.

Efter debatten nådde vi Jonas Andersson och frågade när ett förslag och beslut kan vara aktuellt.

– Min bedömning är att det inte hinner klart före valet, utan att det blir senare i år eller i början av 2019.

Socialdemokraternas Jim Aleberg undrade i en interpellation vilka vinsterna är och vilka brister som ska undanröjas med ett vårdval inom tandreglering för unga:

– Det finns inga fakta som talar för att vi ska införa vårdvalet, professionen och erfarenheter från Skåne och Stockholm talar emot.

Debatten i regionfullmäktige blev het och den politiska polariseringen var tydlig. På en rak fråga svarade Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, att det handlar om ideologi:

– Ja, det är bra med mångfald och valfrihet. Tillgängligheten kommer att öka, ett vårdval kommer att ge fler kliniker och därmed får fler patienter närmare.

Lena Hult (S) betonade att dagens system, där folktandvården sköter tandregleringen för de unga, är bra och att hon oroas över tillgängligheten:

– Jag undrar om tillgängligheten blir bättre för barnen i Mariestad och Gullspång vid ett vårdval. Samtidigt saknar vi en risk- och konsekvensanalys.

Jonas Andersson:

– Självklart ska vi göra en risk- och konsekvensanalys, men det finns inget förslag ännu. Det är smartare att först ta fram en krav- och kvalitetsbok, sedan tittar vi på risker, konsekvenser men även möjligheter. Det är märkligt att alla känner till de negativa sidorna, innan det finns ett förslag.

Efter debatten nådde vi Jonas Andersson och frågade när ett förslag och beslut kan vara aktuellt.

– Min bedömning är att det inte hinner klart före valet, utan att det blir senare i år eller i början av 2019.