06 dec 2017 16:10

06 dec 2017 16:10

Nu får prästerna julefrid

SKARABORG: Nytt kollektivavtal för Svenska kyrkan

Avtalsrörelsen började i januari i år. Sista november skrevs det under ett treårigt avtal. Det handlar om lönereglering och ett nytt system för beräkning av prästers arbetstid.

Den elva månader långa avtalsrörelsen innehöll flera fruktlösa medlingsförsök. Medlare kallades in i juni då Kyrkans Akademikerförbund, KyrkAs, och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation stod alltför långt ifrån varandra.

– Det är alltid skönt när någonting som pågått länge, omskrivits och inte minst tyckts mycket om är i hamn, säger Charlotte Holmgren, kyrkoherde i Amnehärad-Lyrestads pastorat.

Återhämtning viktig

Stötestenen från KyrkAs sida har varit att arbetsgivaren ville ta bort prästernas 15 fridagar.

– Det är bra att fridagarna kommer att finnas kvar de närmaste åren. När man jobbar som jag gör ser man hur de behövs. De är inte lätta att plocka ut, men ack så viktiga för att möjliggöra en form av återhämtning, säger Charlotte och menar att de ganska höga sjukskrivningstalen inom prästerskapet talar ett tydligt språk.

Längre tidsperspektiv

Avtalet innehåller även nya arbetstidsregleringar som är mer öppna för individuella lösningar. Beräkningsperioden av arbetstiden kommer att vara från 16 veckor upp till ett år.

– Jag tycker att det speciellt i ett mindre pastorat, med många kyrkor och få präster. Det är bra med ett längre tidsperspektiv för att tillmötesgå allas önskningar.

– Det är som att driva ett ögonsjukhus, där man kan sprida ut alla operationer över ett år med ett bättre förstånd än att endast planera 16 veckor åt gången, säger Charlotte.

Nya arbetstidsregler

I och med det nya avtalet får präster, som regelbundet arbetar på lätthelgdagar – det vill säga helgdagar som infaller en vardag – en sänkt veckoarbetstid till 38 timmar och 15 minuter. Alternativt är årsarbetstiden beräknad till 1996 timmar. Präster, som inte har arbetsskyldighet på lätthelger, har en arbetstid på 40 timmar per vecka eller ett årsarbetstidsmått som framräknas årligen enligt gällande praxis

– Visst levde man i en viss oro men nu kan vi andas lite julefrid i denna för oss mest intensiva period.

Den nya överenskommelsen gäller från och med den 1 januari 2018

Den elva månader långa avtalsrörelsen innehöll flera fruktlösa medlingsförsök. Medlare kallades in i juni då Kyrkans Akademikerförbund, KyrkAs, och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation stod alltför långt ifrån varandra.

– Det är alltid skönt när någonting som pågått länge, omskrivits och inte minst tyckts mycket om är i hamn, säger Charlotte Holmgren, kyrkoherde i Amnehärad-Lyrestads pastorat.

Återhämtning viktig

Stötestenen från KyrkAs sida har varit att arbetsgivaren ville ta bort prästernas 15 fridagar.

– Det är bra att fridagarna kommer att finnas kvar de närmaste åren. När man jobbar som jag gör ser man hur de behövs. De är inte lätta att plocka ut, men ack så viktiga för att möjliggöra en form av återhämtning, säger Charlotte och menar att de ganska höga sjukskrivningstalen inom prästerskapet talar ett tydligt språk.

Längre tidsperspektiv

Avtalet innehåller även nya arbetstidsregleringar som är mer öppna för individuella lösningar. Beräkningsperioden av arbetstiden kommer att vara från 16 veckor upp till ett år.

– Jag tycker att det speciellt i ett mindre pastorat, med många kyrkor och få präster. Det är bra med ett längre tidsperspektiv för att tillmötesgå allas önskningar.

– Det är som att driva ett ögonsjukhus, där man kan sprida ut alla operationer över ett år med ett bättre förstånd än att endast planera 16 veckor åt gången, säger Charlotte.

Nya arbetstidsregler

I och med det nya avtalet får präster, som regelbundet arbetar på lätthelgdagar – det vill säga helgdagar som infaller en vardag – en sänkt veckoarbetstid till 38 timmar och 15 minuter. Alternativt är årsarbetstiden beräknad till 1996 timmar. Präster, som inte har arbetsskyldighet på lätthelger, har en arbetstid på 40 timmar per vecka eller ett årsarbetstidsmått som framräknas årligen enligt gällande praxis

– Visst levde man i en viss oro men nu kan vi andas lite julefrid i denna för oss mest intensiva period.

Den nya överenskommelsen gäller från och med den 1 januari 2018

  • Birthe Wetter