09 nov 2017 17:01

09 nov 2017 17:01

Hur ska färre bli TBE-smittade?

VÄSTRA GÖTALAND: Beslut om fruktad sjukdom

Regionen ska utreda hur färre ska insjukna i TBE.
– Vi utesluter ingenting, säger Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS.

Frågan om TBE väcktes av Socialdemokraterna i början av hösten. Den har bordlagts tre gånger men under torsdagsmötet beslöt HSS att hälso- och sjukvårdsdirektören Ann Söderström ska ta fram förslag till åtgärder som kan minska antalet personer som får den fästingburna sjukdomen.

– Uppdraget är öppet, det kan resultera i information, vaccination och prevention. Vi utesluter ingenting, säger Jonas Andersson (L).

Socialdemokraternas Håkan Linnarsson är positiv till utredningen men hade gärna sett en skrivning om vaccination, åtminstone för barn.

– Vaccinet är en viktig del, vi bör gå vidare med att erbjuda det kostnadsfritt till barn, säger han.

HSS ska även se över behovet av vård för de för tidigt födda. I dag bedrivs det neonatalvård på Sahlgrenska, Näl i Trollhättan, Skaraborgs sjukhus i Skövde samt Säs i Borås. Ett regionalt specialistteam för transporter byggs upp, och det kan även bli färre utbudspunkter.

– Troligen Sahlgrenska och Nu-sjukvården, säger Jonas Andersson.

HSS satsar 35 miljoner på en närakut vid Östra sjukhuset i Göteborg. Den ska främst vara för de som behöver hjälp på primärvårdsnivå, men är lokaliserad i närheten av en befintliga akuten. Närakuten ska bidra till att minska trycket vid specialistakuten.

– Vi ska testa och se om det är en modell som kan användas i övriga delar av regionen, säger Jonas Andersson.

Frågan om TBE väcktes av Socialdemokraterna i början av hösten. Den har bordlagts tre gånger men under torsdagsmötet beslöt HSS att hälso- och sjukvårdsdirektören Ann Söderström ska ta fram förslag till åtgärder som kan minska antalet personer som får den fästingburna sjukdomen.

– Uppdraget är öppet, det kan resultera i information, vaccination och prevention. Vi utesluter ingenting, säger Jonas Andersson (L).

Socialdemokraternas Håkan Linnarsson är positiv till utredningen men hade gärna sett en skrivning om vaccination, åtminstone för barn.

– Vaccinet är en viktig del, vi bör gå vidare med att erbjuda det kostnadsfritt till barn, säger han.

HSS ska även se över behovet av vård för de för tidigt födda. I dag bedrivs det neonatalvård på Sahlgrenska, Näl i Trollhättan, Skaraborgs sjukhus i Skövde samt Säs i Borås. Ett regionalt specialistteam för transporter byggs upp, och det kan även bli färre utbudspunkter.

– Troligen Sahlgrenska och Nu-sjukvården, säger Jonas Andersson.

HSS satsar 35 miljoner på en närakut vid Östra sjukhuset i Göteborg. Den ska främst vara för de som behöver hjälp på primärvårdsnivå, men är lokaliserad i närheten av en befintliga akuten. Närakuten ska bidra till att minska trycket vid specialistakuten.

– Vi ska testa och se om det är en modell som kan användas i övriga delar av regionen, säger Jonas Andersson.