11 okt 2017 14:21

11 okt 2017 14:21

Oppositionen vill nollställa resultaten

VÄSTRA GÖTALAND: "Ta ut sjukhusen ur skuldfällan"

Socialdemokraterna vill nollställa sjukhusens resultat vid årsskiftet.
– Ta ut sjukhusen ur skuldfällan, säger Alex Bergström (S), ledamot i regionstyrelsen.

Den styrande grönblå samverkan (alliansen samt MP) presenterar sin tilläggsbudget under nästa vecka.

Den ska godkännas av regionstyrelsen och senare av regionfullmäktige. Inför det beslutet kommer S att lägga förslag om att regionens sjukhus nollställs inför 2018.

23 miljoner på Skas

– Bara under de åtta första månaderna i år så ligger sjukhusen drygt 270 miljoner sämre än budgeten. För Skaraborgs sjukhus del handlar det om 23 miljoner. Att ta sjukhusen ur skuldfällan skulle vara bra, inte minst för alla de patienter som väntar på operation, säger Bergström.

Bergström konstaterar att regionkoncernen hade ett överskott på drygt 1,40 miljarder i delårsbokslutet på sista augusti. Hans parti vill att pengarna ska gå ut till verksamheterna.

”Inte ok”

S-politikerna från Falköping betonar att tillväxten i Västra Götaland är den högsta i landet, fler är i jobb och sjukvården har fått nya statsbidrag som gett regionen tillskott.

– Det är inte ok att parkera pengarna i Vänersborg. Vi gör miljardöverskott, sjukhusen måste få lugn och ro.

Regionrådet Jonas Andersson (L):

– Avskrivningar och liknande görs i samband med bokslutet. Sjukhusen har ett prognostiserat underskott, men vi kan inte bara skicka ut pengar.

Den styrande grönblå samverkan (alliansen samt MP) presenterar sin tilläggsbudget under nästa vecka.

Den ska godkännas av regionstyrelsen och senare av regionfullmäktige. Inför det beslutet kommer S att lägga förslag om att regionens sjukhus nollställs inför 2018.

23 miljoner på Skas

– Bara under de åtta första månaderna i år så ligger sjukhusen drygt 270 miljoner sämre än budgeten. För Skaraborgs sjukhus del handlar det om 23 miljoner. Att ta sjukhusen ur skuldfällan skulle vara bra, inte minst för alla de patienter som väntar på operation, säger Bergström.

Bergström konstaterar att regionkoncernen hade ett överskott på drygt 1,40 miljarder i delårsbokslutet på sista augusti. Hans parti vill att pengarna ska gå ut till verksamheterna.

”Inte ok”

S-politikerna från Falköping betonar att tillväxten i Västra Götaland är den högsta i landet, fler är i jobb och sjukvården har fått nya statsbidrag som gett regionen tillskott.

– Det är inte ok att parkera pengarna i Vänersborg. Vi gör miljardöverskott, sjukhusen måste få lugn och ro.

Regionrådet Jonas Andersson (L):

– Avskrivningar och liknande görs i samband med bokslutet. Sjukhusen har ett prognostiserat underskott, men vi kan inte bara skicka ut pengar.