13 sep 2017 16:27

13 sep 2017 16:27

Regionen delas in tre zoner

VÄSTRA GÖTALAND: Förslag om ny indelning för kollektivtrafikens taxor

Västra Götaland delas in i tre zoner när kollektivtrafikens nya taxesystem ska bestämmas.

Under onsdagen fick ägarutskottets medlemmar information om de tre alternativen som det jobbats med.

Kollektivtrafiknämnden kommer att gå vidare med förslaget om att dela in Västra Götaland i tre olika zoner:

Göteborg, Mölndal och Partille.

Göteborgs kranskommuner, bland andra Ale, Härryda, Kungälv och Lerum.

Övriga Västra Götaland.

Skaraborg hamnar i den övriga delen, vilket innebär att det kommer att kosta lika mycket att åka mellan Skövde och Åmål som att åka mellan Mariestad och Skövde.

Zonindelningen avser periodkort och enkelresor, men systemet med kommunkort finns kvar.

– Priset kommer inte att bli jättehögt, men att åka mellan exempelvis Skövde och Åmål kommer att uppfattas som väldigt billigt, säger Alex Bergström.

Övriga förslag

Enhetstaxa, att göra regionen till en enda zon, samt ett system med flexibla zoner var de övriga alternativen. De flexibla zonerna baseras på var man oftast startar sin resa och utifrån det kan resenären välja zon och därmed taxa.

”Det var bra”

– Det är flexibelt och modernt. Skåne har kört det ett tag och är nöjda med systemet. Det bygger på avstånd och inte geografiska gränser. Jag hade gärna sett att man gått vidare med det. Vi tog fram ett sådant förslag inför valet 2014, många tyckte det var bra, säger Bergström.

Hur blir priserna?

– Det beror mycket på om Göteborg vill fortsätta subventionera resorna i Göteborg. Gör de inte det lär det bli dyrare för alla. Västtrafiks biljettintäkter är 3,5 miljarder, det är en risk att byta system. En procent åt något håll slår hårt.

Kollektivtrafiknämnden har möte 26 september, sedan kommer förslaget att gå ut på en remissrunda till delregionerna. Ambitionen är att regionfullmäktige tar beslut under våren 2018.

Under onsdagen fick ägarutskottets medlemmar information om de tre alternativen som det jobbats med.

Kollektivtrafiknämnden kommer att gå vidare med förslaget om att dela in Västra Götaland i tre olika zoner:

Göteborg, Mölndal och Partille.

Göteborgs kranskommuner, bland andra Ale, Härryda, Kungälv och Lerum.

Övriga Västra Götaland.

Skaraborg hamnar i den övriga delen, vilket innebär att det kommer att kosta lika mycket att åka mellan Skövde och Åmål som att åka mellan Mariestad och Skövde.

Zonindelningen avser periodkort och enkelresor, men systemet med kommunkort finns kvar.

– Priset kommer inte att bli jättehögt, men att åka mellan exempelvis Skövde och Åmål kommer att uppfattas som väldigt billigt, säger Alex Bergström.

Övriga förslag

Enhetstaxa, att göra regionen till en enda zon, samt ett system med flexibla zoner var de övriga alternativen. De flexibla zonerna baseras på var man oftast startar sin resa och utifrån det kan resenären välja zon och därmed taxa.

”Det var bra”

– Det är flexibelt och modernt. Skåne har kört det ett tag och är nöjda med systemet. Det bygger på avstånd och inte geografiska gränser. Jag hade gärna sett att man gått vidare med det. Vi tog fram ett sådant förslag inför valet 2014, många tyckte det var bra, säger Bergström.

Hur blir priserna?

– Det beror mycket på om Göteborg vill fortsätta subventionera resorna i Göteborg. Gör de inte det lär det bli dyrare för alla. Västtrafiks biljettintäkter är 3,5 miljarder, det är en risk att byta system. En procent åt något håll slår hårt.

Kollektivtrafiknämnden har möte 26 september, sedan kommer förslaget att gå ut på en remissrunda till delregionerna. Ambitionen är att regionfullmäktige tar beslut under våren 2018.