12 sep 2017 13:40

12 sep 2017 13:40

Snart normal tågtrafik

KOLLEKTIVTRAFIK: Slutfasen för kontaktledningsbyte

Trafikverkets arbete med att byta ut kontaktledningarna på Västra stambanan mellan Falköping och Laxå är nu inne på slutfasen. Men ännu återstår två veckor med ersättningstrafik och inställda tåg.

Sedan i januari 2016 har tågresenärer på Västra stambanan mellan Falköping och Laxå fått vänja sig vid förseningar, inställda tåg och att åka ersättningstrafik. Detta på grund av att Trafikverket har utfört byte av kontaktledningar längst sträckan. Men arbetet är nu inne i slutfasen och den 25 september ska tågen gå som vanligt igen.

– Arbetet går jättebra och vi kommer vara klara i tid, säger Marcus Kilmo på Trafikverket som är projektledare för arbetet.

Under det dryga ett och ett halvt år som arbetet har pågått har alla stolpar och linor bytts ut till en kostnad av runt 200 miljoner kronor.

– Det kommer göra att det förhoppningsvis blir mindre störningar på grund av nedrivna kontaktledningar, säger Kilmo och menar att effekterna redan nu märks på de sträckor som är färdiga.

Men han säger också att det inte finns några garantier för att det blir färre störningar i framtiden.

– Det är ju många faktorer som spelar in för att tågen ska kunna gå som de ska.

Den sista delen av arbetet består av att byta ut kontaktledningarna på stationsområdet i Falköping. Därefter är det tal om att göra samma arbete på sträckan mellan Falköping och Alingsås.

– Men det kommer inte påverka resenärerna i Skaraborg i samma utsträckning, säger Marcus Kilmo.

Sedan i januari 2016 har tågresenärer på Västra stambanan mellan Falköping och Laxå fått vänja sig vid förseningar, inställda tåg och att åka ersättningstrafik. Detta på grund av att Trafikverket har utfört byte av kontaktledningar längst sträckan. Men arbetet är nu inne i slutfasen och den 25 september ska tågen gå som vanligt igen.

– Arbetet går jättebra och vi kommer vara klara i tid, säger Marcus Kilmo på Trafikverket som är projektledare för arbetet.

Under det dryga ett och ett halvt år som arbetet har pågått har alla stolpar och linor bytts ut till en kostnad av runt 200 miljoner kronor.

– Det kommer göra att det förhoppningsvis blir mindre störningar på grund av nedrivna kontaktledningar, säger Kilmo och menar att effekterna redan nu märks på de sträckor som är färdiga.

Men han säger också att det inte finns några garantier för att det blir färre störningar i framtiden.

– Det är ju många faktorer som spelar in för att tågen ska kunna gå som de ska.

Den sista delen av arbetet består av att byta ut kontaktledningarna på stationsområdet i Falköping. Därefter är det tal om att göra samma arbete på sträckan mellan Falköping och Alingsås.

– Men det kommer inte påverka resenärerna i Skaraborg i samma utsträckning, säger Marcus Kilmo.

  • Anna Leijon