"Relationen är inte alls bra"

VÄSTRA GÖTALAND: Personalstatistik som upprör oppositionen

Det senaste året har antalet sjuksköterskor och barnmorskor i regionen ökat med fyra.
Antalet administratörer har ökat med 400.
– Relationen är inte alls bra, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).

Totalt hade antalet nettoårsarbetare (en person som arbetar heltid under ett år) ökat med 959 i maj i år, jämfört med samma månad året innan. Kartläggningen visar att antalet sjuksköterskor och barnmorskor ökat med fyra, undersköterskorna med 205, läkarna har ökat med 114 och antalet administratörer har ökat med 419.

Siffrorna presenterades för regionstyrelsen under tisdagen och oppositionen reagerade. Alex Bergström betonade att det behövs både fler sjuksköterskor och administrativ personal i vården, men att relationen har blivit felaktig.

– Det måste vara viktigare att leverera till vården.

Några förklaringar till siffrorna är sjukfrånvaron sjunker, ambitionen att fler ska jobba heltid, den pågående uppgiftsväxlingen inom vården, och att beslutet om hur många medarbetare en chef ska ha under sig medfört att flera sjusköterskor blivit chefer (och därmed klassas som administratörer).

Inte heller regionledningen är helt nöjd:

– Det finns en otydlighet i hela ärendet. Vi måste få en bredare bild, inte minst från förvaltningarna. Det kommer att göras en bedömning i samband med delårsrapporten för augusti, säger regionrådet Jonas Andersson.

Något positivt med siffrorna?

– Ökningen av bemanningen inom psykiatrin; den visar att de ökade resurserna gett avtryck.

Psykiatrin redovisar 35 fler läkare, främst beroende på ett ökat uppdrag. Antalet ST-läkare (specialisttjänstgöring) har ökat med 59. Bland ST-läkarna är ökningen störst bland allmänmedicin och akutläkare. Antalet specialistläkare inom allmänmedicin har minskat med cirka 30.

Regionstyrelsen godkände förslaget om en satsning (453 miljoner) på teknisk infrastruktur på Skaraborgs sjukhus.

– En framtidssatsning på Skaraborg och regionen, säger Bergström.

Prioriteringsfunktionen, som ska skötas av regionen, för ambulansverksamheten ska skötas av styrelsen för beställd primärvård.

Kamerabevakning

Regionen delar den statliga utredningens förslag om att slopa generell tillståndsplikt för kamerabevakning. Regionen anser att tillståndsplikten för myndigheter bör slopas för hälso- och sjukvårdens verksamheter och för kollektivtrafiken.

12 sep 2017 16:29

12 sep 2017 16:29