11 sep 2017 06:00

11 sep 2017 06:00

Miljonsatsning på Skas

SKARABORG: Upprustning av teknisk infrastruktur

Regionen satsar 453 miljoner kronor på den övergripande tekniska infrastrukturen på Skaraborgs sjukhus i Skövde.
– Vi måste göra det jobbet för att de stora projekten ska fungera, säger servicechef Eva Sundström.

Nyligen blev huset för barn- och kvinnovård klart på Skas i Skövde, just nu byggs det på tandvårdshuset (till höger om huvudentrén) och de närmaste åren väntar flera byggen på området.

Rustas upp

För att kunna möta de tekniska kraven, för bland annat el, värme, kyla, vatten och kommunikationer, måste området rustas upp. På tisdag förväntas regionstyrelsen ta beslut om investeringen på 453 miljoner, men en del av jobben har redan påbörjats.

Bland annat en väg som börjar mellan sjukhusparkeringen och värmeverket. Just nu är det en grusväg avsedd för byggtrafik, som leder till platsen där arbetet med tandvårdshuset pågår som bäst.

– I framtiden ska den bli en lugn och fin ringväg, som kopplar ihop parkeringarna och hela området, säger Västfastigheters Mattias Lundkvist.

Det mesta av de tekniska investeringarna kommer inte att synas, men de är en förutsättning för att de kommande rejäla satsningarna på bland annat en ny akut, psykiatriklinik, anestesi- och operationsblock och mottagningsdelen, ska fungera.

Dessutom är fortsättningen av den omfattande PCB-saneringen beroende av satsningen.

– Får vi inte till detta, klarar vi inte PCB-saneringen, betonar Eva Sundström.

Begränsat

– Sjukhuset är gammalt, installationernas livslängd är begränsad och med tanke på att sjukhuset växer kommer de nuvarande systemen inte att räcka till om vi inte gör något. Vi vill även ha ett robust sjukhus som klarar olika driftstörningar och klimatpåverkan, säger Mattias Lundkvist.

Vissa arbeten med infrastrukturen sker, och måste göras, direkt, men de sista etapperna ska vara klara 2026.

Nyligen blev huset för barn- och kvinnovård klart på Skas i Skövde, just nu byggs det på tandvårdshuset (till höger om huvudentrén) och de närmaste åren väntar flera byggen på området.

Rustas upp

För att kunna möta de tekniska kraven, för bland annat el, värme, kyla, vatten och kommunikationer, måste området rustas upp. På tisdag förväntas regionstyrelsen ta beslut om investeringen på 453 miljoner, men en del av jobben har redan påbörjats.

Bland annat en väg som börjar mellan sjukhusparkeringen och värmeverket. Just nu är det en grusväg avsedd för byggtrafik, som leder till platsen där arbetet med tandvårdshuset pågår som bäst.

– I framtiden ska den bli en lugn och fin ringväg, som kopplar ihop parkeringarna och hela området, säger Västfastigheters Mattias Lundkvist.

Det mesta av de tekniska investeringarna kommer inte att synas, men de är en förutsättning för att de kommande rejäla satsningarna på bland annat en ny akut, psykiatriklinik, anestesi- och operationsblock och mottagningsdelen, ska fungera.

Dessutom är fortsättningen av den omfattande PCB-saneringen beroende av satsningen.

– Får vi inte till detta, klarar vi inte PCB-saneringen, betonar Eva Sundström.

Begränsat

– Sjukhuset är gammalt, installationernas livslängd är begränsad och med tanke på att sjukhuset växer kommer de nuvarande systemen inte att räcka till om vi inte gör något. Vi vill även ha ett robust sjukhus som klarar olika driftstörningar och klimatpåverkan, säger Mattias Lundkvist.

Vissa arbeten med infrastrukturen sker, och måste göras, direkt, men de sista etapperna ska vara klara 2026.