03 jul 2017 14:29

03 jul 2017 14:29

Ivo-kritik: gravid hade tarmcancer

SKARABORG: Ivo-kritik sedan dåligt blodvärde inte utretts

En mödravårdscentral i Skövde får kritik av Ivo för att det inte gjordes någon utredning av en kvinnas låga blodvärden. Senare visade det sig att hon hade tarmcancer.

Tidigt under graviditeten konstaterades att kvinnan hade ett lågt blodvärde. Hon behandlades med järntabletter, men det gjordes ingen ytterligare utredning för att klarlägga orsaken. Ändå påpekade kvinnan att hon var tröttare, hade mer ont och var mer illamående än under tidigare graviditeter. Vid ett tillfälle fick hon rådet att ta en Alvedon.

I graviditetsvecka 33 upptäcktes en knöl vid livmodern. Hon sökte samma dag vård vid Skaraborgs sjukhus förlossningsavdelning, där man konstaterade att det handlade om tarmcancer med spridning till levern. Förlossningen fick sättas i gång, efteråt påbörjades cytostatikabehandling som pågick under ett år.

Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Myndigheten konstaterar att vården inte varit sakkunnig och omsorgsfull. Ivo konstaterar att vårdgivaren utrett händelsen och tagit fram rutiner för att minska risken för att något liknande ska inträffa.

Tidigt under graviditeten konstaterades att kvinnan hade ett lågt blodvärde. Hon behandlades med järntabletter, men det gjordes ingen ytterligare utredning för att klarlägga orsaken. Ändå påpekade kvinnan att hon var tröttare, hade mer ont och var mer illamående än under tidigare graviditeter. Vid ett tillfälle fick hon rådet att ta en Alvedon.

I graviditetsvecka 33 upptäcktes en knöl vid livmodern. Hon sökte samma dag vård vid Skaraborgs sjukhus förlossningsavdelning, där man konstaterade att det handlade om tarmcancer med spridning till levern. Förlossningen fick sättas i gång, efteråt påbörjades cytostatikabehandling som pågick under ett år.

Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Myndigheten konstaterar att vården inte varit sakkunnig och omsorgsfull. Ivo konstaterar att vårdgivaren utrett händelsen och tagit fram rutiner för att minska risken för att något liknande ska inträffa.