28 jun 2017 13:59

28 jun 2017 13:59

Regionen satsar 1,1 miljoner

VÄSTRA GÖTALAND: Omfattande närvaro i Almedalen

Västra Götalandsregionen lägger totalt 1,1 miljoner kronor på deltagandet under Almedalsveckan.
– Alla som åker har en uppgift, betonar projektledaren Camilla Lundén.

Åtta politiker, fem från koncernledningen samt åtta medarbetare från koncernstaben är Västra Götalandsregionens representanter under veckan på Gotland. I höstas tog regionstyrelsen beslut om anslås 675 000 kronor för regionens medverkan, sedan har olika förvaltningar och nämnder anslagit pengar från sina budgetar.

– Totalt hamnar vi på 1,1 miljoner om alla förvaltningar räknas in. De tar sina beslut, men riktlinjen att bara de som har en uppgift ska åka, gäller för alla, säger Camilla Lundén.

Regionen är en av åtta parter i den västsvenska arenan. Tillsammans har de 80, inklusive regionens tio seminarier, programpunkter under veckan. De åtta samverkar dessutom med många praktiska detaljer.

Mediepolitik

Kulturnämnden fokuserar på mediepolitik i sitt seminarium. Nämndens ordförande Conny Brännberg (KD) från Skövde säger att programpunkten är en av de som på förhand fått mest uppmärksamhet:

– Medias förutsättningar är en kulturpolitisk fråga. Det ligger i vårt intresse att bli granskade, men även att nå ut med vårt budskap i respekterade och seriös media. Det är flera som sagt att de vill vara med i panelen under seminariet.

Anette Novak, huvudutredare i mediautredningen, Gunilla Carlsson (S), ordförande kulturutskottet samt Ulf Dernevik (MP), politiskt sakkunnig är några av deltagarna i seminariet.

Åtta politiker, fem från koncernledningen samt åtta medarbetare från koncernstaben är Västra Götalandsregionens representanter under veckan på Gotland. I höstas tog regionstyrelsen beslut om anslås 675 000 kronor för regionens medverkan, sedan har olika förvaltningar och nämnder anslagit pengar från sina budgetar.

– Totalt hamnar vi på 1,1 miljoner om alla förvaltningar räknas in. De tar sina beslut, men riktlinjen att bara de som har en uppgift ska åka, gäller för alla, säger Camilla Lundén.

Regionen är en av åtta parter i den västsvenska arenan. Tillsammans har de 80, inklusive regionens tio seminarier, programpunkter under veckan. De åtta samverkar dessutom med många praktiska detaljer.

Mediepolitik

Kulturnämnden fokuserar på mediepolitik i sitt seminarium. Nämndens ordförande Conny Brännberg (KD) från Skövde säger att programpunkten är en av de som på förhand fått mest uppmärksamhet:

– Medias förutsättningar är en kulturpolitisk fråga. Det ligger i vårt intresse att bli granskade, men även att nå ut med vårt budskap i respekterade och seriös media. Det är flera som sagt att de vill vara med i panelen under seminariet.

Anette Novak, huvudutredare i mediautredningen, Gunilla Carlsson (S), ordförande kulturutskottet samt Ulf Dernevik (MP), politiskt sakkunnig är några av deltagarna i seminariet.