19 jun 2017 16:23

19 jun 2017 16:23

Skaraborgare prisade under kongress

SKARABORG: Belöning för bästa vetenskapliga artikel

Skaraborgarna Marijke Talsma, Anna-Lena Östberg och Kristina Bengtsson Boström fick pris för bästa vetenskapliga artikel 2015 under den nordiska allmänläkarkongressen i Reykjavik.

De tre, distriktsläkare Marijke Talsma och docenterna Anna-Lena Östberg (tandläkare) och Kristina Bengtsson Boström finns inom primärvården och tandvården.

De två sistnämnda arbetar vid FoU-centrum Skaraborg. Trion undersökte i hur stor utsträckning allmänläkarna rapporterar misstänkta fall av barnmisshandel. Studien resulterade i en artikel som publicerades i Scandinavian Journal of Primary Health Care och var en av de mest lästa och citerade under 2015 och 2016.

Inför allmänläkarkongressen, som arrangeras vartannat år, utsågs trions artikel till den bästa under 2015.

– Ämnet är viktigt och frågan är underbelyst inom primärvården. Där hade ingen tittat på frågan tidigare, säger Marijke Talsma, som bor i Mariestad och jobbar i Skövde.

Trion skickade en enkät till 177 läkare inom primärvården i Skaraborg. 77 svarade och mer än hälften angav att de aldrig gjort en anmälan trots att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla om de misstänker att ett barn far illa. 20 procent angav att de någon gång avstått från att anmäla trots misstanke om barnmisshandel.

– Det finns ett stort behov av att lyfta fram detta. Det är ett svårt och känsligt ämne, och det behövs uppdaterade riktlinjer och olika utbildningar.

Känslan när ni fick reda på att er artikel var den bästa?

– Det var verkligen en bekräftelse på att vi gjort något viktigt och som ger avtryck.

Undersökningen visade att bara 30 procent av de svarande hade förtroende för socialtjänstens förmåga att ta hand om de misstänkta fallen. Flera menade att det var svårt att anmäla vid osäkerhet och att de saknade återkoppling från socialtjänsten efter anmälan.

De tre, distriktsläkare Marijke Talsma och docenterna Anna-Lena Östberg (tandläkare) och Kristina Bengtsson Boström finns inom primärvården och tandvården.

De två sistnämnda arbetar vid FoU-centrum Skaraborg. Trion undersökte i hur stor utsträckning allmänläkarna rapporterar misstänkta fall av barnmisshandel. Studien resulterade i en artikel som publicerades i Scandinavian Journal of Primary Health Care och var en av de mest lästa och citerade under 2015 och 2016.

Inför allmänläkarkongressen, som arrangeras vartannat år, utsågs trions artikel till den bästa under 2015.

– Ämnet är viktigt och frågan är underbelyst inom primärvården. Där hade ingen tittat på frågan tidigare, säger Marijke Talsma, som bor i Mariestad och jobbar i Skövde.

Trion skickade en enkät till 177 läkare inom primärvården i Skaraborg. 77 svarade och mer än hälften angav att de aldrig gjort en anmälan trots att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla om de misstänker att ett barn far illa. 20 procent angav att de någon gång avstått från att anmäla trots misstanke om barnmisshandel.

– Det finns ett stort behov av att lyfta fram detta. Det är ett svårt och känsligt ämne, och det behövs uppdaterade riktlinjer och olika utbildningar.

Känslan när ni fick reda på att er artikel var den bästa?

– Det var verkligen en bekräftelse på att vi gjort något viktigt och som ger avtryck.

Undersökningen visade att bara 30 procent av de svarande hade förtroende för socialtjänstens förmåga att ta hand om de misstänkta fallen. Flera menade att det var svårt att anmäla vid osäkerhet och att de saknade återkoppling från socialtjänsten efter anmälan.