19 jun 2017 15:51

19 jun 2017 15:51

SD-motion om bostäder

POLITIK

Sverigedemokraterna vill att regionen vill införa ett program för att kunna erbjuda ny personal bostäder.

Bostaden ska vara kopplad till anställningen, och hyrestiden ska vara minst en vecka och som längst sex månader.

Partiet vill att berörda nämnder i regionen utreder frågan. SD menar i en motion till regionfullmäktige att det skulle vara en plusfaktor för rekryteringen att kunna erbjuda en bostad. Både Sörmland och Stockholm erbjuder personalbostäder i olika former.

Bostaden ska vara kopplad till anställningen, och hyrestiden ska vara minst en vecka och som längst sex månader.

Partiet vill att berörda nämnder i regionen utreder frågan. SD menar i en motion till regionfullmäktige att det skulle vara en plusfaktor för rekryteringen att kunna erbjuda en bostad. Både Sörmland och Stockholm erbjuder personalbostäder i olika former.