Bedömningsbil vid asylboenden

SKARABORG: Lyckat projekt

Skaraborgs sjukhus projekt med en bedömningsbil för asylboenden är lyckat.
– Projektet löper året ut och jag hoppas vi kan bredda uppdraget, säger verksamhetschefen Hans Halén.

Ambulanssjuksköterskan Andreas Ullgren och ambulanssjukvårdaren Tommy Snögren har sedan i höstas jobbat riktat med information vid elva asylboenden i Skaraborg.

Sedan starten har de gjort 225 besök, träffat 500 personer för rådgivning, samtal och undersökningar samt utbildat cirka 700 om svensk sjukvård och ambulanssjukvård.

– Vi räknar med att cirka 100 uppdrag med akutambulanserna har sparats tack vare bedömningsbilen. Den är ett utmärkt komplement, säger Hans Halén.

Projektet gör uppehåll under sommaren och löper sedan året ut. Hans Halén hoppas få uppdraget att utveckla och bredda verksamheten.

– Det finns stora patientgrupper, inte minst inom psykiatrin, som skulle kunna få hjälp av en bedömningsbil. Dessutom kan den bli viktig i arbetet med närsjukvården.

19 maj 2017 12:08

19 maj 2017 12:08