16 maj 2017 15:59

16 maj 2017 15:59

Ledningen fick fråga om sommarläget

REGIONFULLMÄKTIGE: "Har ni gjort tillräckligt?"

Den kommande sommaren präglade frågestunden under regionfullmäktige.
– Har den politiska ledningen gjort tillräckligt för att vi ska klara bemanningen, undrade Eva Olofsson (V).

Flera av frågorna handlade om just sommarläget. Vänsterpartiets gruppledare Eva Olofsson konstaterade att förra sommaren var tuff för personalen, att personalomsättningen är hög och att det är svårare än någonsin att rekrytera. Hon undrade om den politiska ledningen gjort tillräckligt.

Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen:

– Vi har gjort mycket, om det är tillräckligt återstår att se, men vi har fullt förtroende för de operativa ledningarna i förvaltningarna.

– Jag kräver ett bättre svar, läget är tufft redan nu och blir ännu värre när en tredjedel av personalen är ledig. Det här är en anledning till att personalen väljer bort att jobba hos oss, säger Olofsson.

Jonas Andersson räknade sedan upp ett antal åtgärder; extraersättningar, en särskild sommargrupp, stärkt samarbete med kommunerna, uppgiftsväxling, hjälp av regionservice, tidigare planering och olika utbildningar.

– Samtidigt måste vi reflektera över att vi har färre vårdplatser, samtidigt som vi har fler anställda. Ändå har vi svårt att få till den bemanning vi behöver ha under sommaren.

Kontanter?

Janette Olsson (S) frågade om kontanthanteringen vid vårdcentralerna. Jonas Andersson svarade att det finns en policy som säger att varje förvaltning ska erbjuda patienten möjligheten att betala kontant.

– Har fått besked om att det går att betala kontant på Närhälsans 104 vårdcentraler, men de ser helst att patienterna betalar med kort.

Strategi

Regionfullmäktige antog, precis som HSS och regionstyrelsen tidigare gjort, strategin för hälso- och sjukvårdens omställning. Partierna är överens i frågan. Christer Ahlén (S), styrelseledamot för Skaraborgs sjukhus, skickade med en fundering:

– Vi har en lång erfarenhet av samverkan på Skas, men det här innebär en ökad centralisering. Kommunerna nämns inte med ett ord.

Fullmäktige godkände avtalet mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner om personliga hjälpmedel. De 49 kommunernas samarbetsorgan Västkom har också rekommenderat kommunerna att teckna nytt avtal.

Flera av frågorna handlade om just sommarläget. Vänsterpartiets gruppledare Eva Olofsson konstaterade att förra sommaren var tuff för personalen, att personalomsättningen är hög och att det är svårare än någonsin att rekrytera. Hon undrade om den politiska ledningen gjort tillräckligt.

Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen:

– Vi har gjort mycket, om det är tillräckligt återstår att se, men vi har fullt förtroende för de operativa ledningarna i förvaltningarna.

– Jag kräver ett bättre svar, läget är tufft redan nu och blir ännu värre när en tredjedel av personalen är ledig. Det här är en anledning till att personalen väljer bort att jobba hos oss, säger Olofsson.

Jonas Andersson räknade sedan upp ett antal åtgärder; extraersättningar, en särskild sommargrupp, stärkt samarbete med kommunerna, uppgiftsväxling, hjälp av regionservice, tidigare planering och olika utbildningar.

– Samtidigt måste vi reflektera över att vi har färre vårdplatser, samtidigt som vi har fler anställda. Ändå har vi svårt att få till den bemanning vi behöver ha under sommaren.

Kontanter?

Janette Olsson (S) frågade om kontanthanteringen vid vårdcentralerna. Jonas Andersson svarade att det finns en policy som säger att varje förvaltning ska erbjuda patienten möjligheten att betala kontant.

– Har fått besked om att det går att betala kontant på Närhälsans 104 vårdcentraler, men de ser helst att patienterna betalar med kort.

Strategi

Regionfullmäktige antog, precis som HSS och regionstyrelsen tidigare gjort, strategin för hälso- och sjukvårdens omställning. Partierna är överens i frågan. Christer Ahlén (S), styrelseledamot för Skaraborgs sjukhus, skickade med en fundering:

– Vi har en lång erfarenhet av samverkan på Skas, men det här innebär en ökad centralisering. Kommunerna nämns inte med ett ord.

Fullmäktige godkände avtalet mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner om personliga hjälpmedel. De 49 kommunernas samarbetsorgan Västkom har också rekommenderat kommunerna att teckna nytt avtal.