15 maj 2017 06:00

15 maj 2017 06:00

Regional forskningsenhet i Skövde

SKARABORG: En möjlighet för vårdcentraler att delta i läkemedelsstudier

Via regionens enhet för klinisk forskning i Skövde kan vårdcentraler i Skaraborg vara med i utvecklingen av nya läkemedel.
– Nu kan vårdcentralerna visa att de ligger i framkant i läkemedelsforskningen, säger enhetschefen Margareta Sandberg.

Vårdcentralernas möjlighet att på egen hand vara med i forskningsprojekt om nya läkemedel är begränsad.

– Kraven på personalen som ingår i en forskningsstudie har ökat. Det är svårt att få tiden att räcka till parallellt med den vanliga vården, säger Margareta Hellgren, distriktsläkare på vårdcentralen i Södra Ryd samt läkare vid PTC i Skövde.

Dessutom ska forskningslokalerna vara låsta, vilket skulle vara praktiskt svårt vid en vårdcentral.

Möjlighet

PTC (Primary care trail center) ger en möjlighet för de vårdcentraler som ändå vill vara med i forskningsprojekt. PTC i Skövde får uppdrag från branschen om olika projekt och skickar en förfrågan till de 13 vårdcentraler (nio offentliga och fyra privata) i Skaraborg som deltar. Sedan får PTC i uppdrag att hitta deltagare som är lämpliga.

– Vi har rätt att söka ut och sedan skicka brev till patienter som har den aktuella diagnosen. Vi har haft jurister inblandade för att allt ska bli rätt, säger enhetschefen Margareta Sandberg.

Gothia Forum

Enheten i Skövde, som lyder under Gothia Forum som tillhör Forskning och utveckling (FoU) Sahlgrenska Universitetssjukhus, har varit i gång under ett år.

Redan nu har en studie där nya substanser för ty 2-diabetiker testats, en där insulinsorter jämförts samt en rörande bältrosvaccin genomförts. En studie om lungsjukdomen Kol är på väg in, liksom ett inkontinenshjälpmedel ska testas.

– Vi gör inga marknadsmässiga studier. Det ska vara vetenskapligt intressant och gynna både vårdcentralen och patienten, säger Margareta Sandberg.

Höga krav

Mellan 10 och 20 patienter från Skaraborg brukar delta per studie.

Under inledningen handlar det om täta och tidskrävande besök. Pappersexercisen är omfattande, uppdragsgivarna och myndigheterna har höga krav. Forskningen är komplex.

– Det blir mycket pappersarbete per patient. Tidigare kunde vi boka in sex patienter på en förmiddag. Nu handlar det om en eller två, säger Margareta Hellgren.

De flesta av studierna är internationella vilket innebär att enheten i Skövde tar hand om en liten del av patienterna. Främst handlar det om testning av läkemedel. Margareta Sandberg betonar att det är studier i sena faser och att man inte förväntar sig några allvarliga reaktioner eller biverkningar.

– Patienten har möjlighet att avbyta studien när den vill.

”Noggrann”

Ingrid Andersson, Skövde, var nyligen med och testade insulin. Hon hade för höga sockervärden, tog en spruta varje kväll och fick besöka enheten cirka 20 gånger på ett halvår.

– Jag blev mycket bättre. Det var intressant att vara med, det gällde att vara noggrann med att fylla i alla värden, säger hon.

Vårdcentralernas möjlighet att på egen hand vara med i forskningsprojekt om nya läkemedel är begränsad.

– Kraven på personalen som ingår i en forskningsstudie har ökat. Det är svårt att få tiden att räcka till parallellt med den vanliga vården, säger Margareta Hellgren, distriktsläkare på vårdcentralen i Södra Ryd samt läkare vid PTC i Skövde.

Dessutom ska forskningslokalerna vara låsta, vilket skulle vara praktiskt svårt vid en vårdcentral.

Möjlighet

PTC (Primary care trail center) ger en möjlighet för de vårdcentraler som ändå vill vara med i forskningsprojekt. PTC i Skövde får uppdrag från branschen om olika projekt och skickar en förfrågan till de 13 vårdcentraler (nio offentliga och fyra privata) i Skaraborg som deltar. Sedan får PTC i uppdrag att hitta deltagare som är lämpliga.

– Vi har rätt att söka ut och sedan skicka brev till patienter som har den aktuella diagnosen. Vi har haft jurister inblandade för att allt ska bli rätt, säger enhetschefen Margareta Sandberg.

Gothia Forum

Enheten i Skövde, som lyder under Gothia Forum som tillhör Forskning och utveckling (FoU) Sahlgrenska Universitetssjukhus, har varit i gång under ett år.

Redan nu har en studie där nya substanser för ty 2-diabetiker testats, en där insulinsorter jämförts samt en rörande bältrosvaccin genomförts. En studie om lungsjukdomen Kol är på väg in, liksom ett inkontinenshjälpmedel ska testas.

– Vi gör inga marknadsmässiga studier. Det ska vara vetenskapligt intressant och gynna både vårdcentralen och patienten, säger Margareta Sandberg.

Höga krav

Mellan 10 och 20 patienter från Skaraborg brukar delta per studie.

Under inledningen handlar det om täta och tidskrävande besök. Pappersexercisen är omfattande, uppdragsgivarna och myndigheterna har höga krav. Forskningen är komplex.

– Det blir mycket pappersarbete per patient. Tidigare kunde vi boka in sex patienter på en förmiddag. Nu handlar det om en eller två, säger Margareta Hellgren.

De flesta av studierna är internationella vilket innebär att enheten i Skövde tar hand om en liten del av patienterna. Främst handlar det om testning av läkemedel. Margareta Sandberg betonar att det är studier i sena faser och att man inte förväntar sig några allvarliga reaktioner eller biverkningar.

– Patienten har möjlighet att avbyta studien när den vill.

”Noggrann”

Ingrid Andersson, Skövde, var nyligen med och testade insulin. Hon hade för höga sockervärden, tog en spruta varje kväll och fick besöka enheten cirka 20 gånger på ett halvår.

– Jag blev mycket bättre. Det var intressant att vara med, det gällde att vara noggrann med att fylla i alla värden, säger hon.