11 maj 2017 13:54

11 maj 2017 13:54

Västtrafik måste hyra skånska tåg

KOLLEKTIVTRAFIK: Högt resandetryck på vissa linjer

Resandet med tåg ökar och Västtrafik måste hyra in tåg från Skåne för att klara uppdraget.

Totalt kommer Västtrafik att hyra fem tåg från Skåne. Redan under fredagen börjar de två första rulla på Alependeln.

För att kunna köra fler och längre tåg på de sträckor med det största resandetrycket hyrs tåg av modellen X61. Tågen som hyrs kommer att trafikera just Alependeln (Göteborg-Älvängen).

– Vi ökar vår kapacitet och kan leva upp till våra kunders förväntningar, säger Jarl Samuelsson, ansvarig för Västtrafiks tågtrafik, i ett pressmeddelande.

Just nu upphandlar bolaget 40 nya tåg, med beräknad leverans 2019-2020. Inledningsvis hyr Västtrafik tågen från Skånetrafiken under fem år. Det kan bli aktuellt att hyra fler tåg.

Totalt kommer Västtrafik att hyra fem tåg från Skåne. Redan under fredagen börjar de två första rulla på Alependeln.

För att kunna köra fler och längre tåg på de sträckor med det största resandetrycket hyrs tåg av modellen X61. Tågen som hyrs kommer att trafikera just Alependeln (Göteborg-Älvängen).

– Vi ökar vår kapacitet och kan leva upp till våra kunders förväntningar, säger Jarl Samuelsson, ansvarig för Västtrafiks tågtrafik, i ett pressmeddelande.

Just nu upphandlar bolaget 40 nya tåg, med beräknad leverans 2019-2020. Inledningsvis hyr Västtrafik tågen från Skånetrafiken under fem år. Det kan bli aktuellt att hyra fler tåg.