Stafettnotan dubblerad

SKARABORG: Delårsrapport för Skas

Skaraborgs sjukhus kostnader för bemanningsföretag var dubbelt så höga under de tre första månaderna av året jämfört med samma tidsperiod 2016.

Ekonomiskt redovisar Skas ett underskott på 10,3 miljoner kronor för det första kvartalet. Resultatet är dock bättre (4,3 miljoner) bättre än budgeten, enligt delårsrapporten som godkändes av styrelsen under torsdagen.

– Det känns positivt och bra, säger ordföranden Ulla-Britt Hagström (L).

Högre i år

Under det första kvartalet var dock Skas kostnad för bemanningsföretag 15,9 miljoner kronor, vilket är 15,3 mer än budgeten och 7,1 miljoner högre än för samma tidsperiod 2016. Under hela förra året var kostnaden 52,8 miljoner.

Främst handlar det om läkarkostnader inom medicin och kirurgi. Drygt tre miljoner har gått till sjuksköterskor från bemanningsföretag, främst inom ortopedin, kirurgin, barn- och ungdomspsykiatrin samt vuxenpsykiatrin.

Konsekvenser

Under tiden har vårdplatser stängts och antalet operationer minskat.

– Det handlar inte om så många fler personer som plockas in, men ökningen blir så märkbar. Tänk om vi kunde anställa dem i stället, säger Ulla-Britt Hagström.

Att kostnaden ökar understryker vikten av det arbete som regionen, och hela vård-Sverige, inlett med att göra sig oberoende av hyrläkare vid årsskiftet 2018/2019.

– Vi har väldigt mycket på gång i rekryteringsväg. Bland annat har vi anställt flera nyutexaminerade sjuksköterskor för ett kliniskt basår, säger Hagström.

Väntetider

I mars väntade 6 500 patienter på sitt första besök, vilket är en ökning med 480 sedan januari men minskning med 300 jämfört med samma period i fjol.

2 900 patienter väntade i mars på operation/behandling, en minskning med 70 sedan januari men en ökning med 400 jämfört med samma period 2016.

Skas styrelse beslöt att fortsätta ställa om den tidigare mellanvårdsavdelningen i Mariestad till en dagsjukvårdenhet. Planen är att enheten ska bli en del av närsjukvårdscentrumet i Mariestad.

– Vi kommer att samarbeta med bland annat kommunerna, och har redan påbörjat omställningsarbetet, säger Ulla-Britt Hagström.

20 apr 2017 16:59

20 apr 2017 16:59