16 mar 2017 20:16

16 mar 2017 20:16

(S)trategin ratades - direktören ska säkra

SKARABORG: Så ska regionens vårdplatser säkras

Det blir hälso- och sjukvårdsdirektören själv som ska rapportera om behovet av antalet vårdplatser i regionen, det grönblåa förslaget klubbades igenom under torsdagens hälso- och sjukvårds sammanträde.

Efter att Socialdemokraternas förslag om att ta fram en strategi för att se behovet av vårdplatser har bordlagts vid två tidigare sammanträden togs frågan upp vid gårdagens möte med hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen. Den grönblå majoriteten svarade med ett eget yrkande som nu ska bli verklighet.

– Vi vill inte dra i gång en stor utredning som tar lång tid, i stället tycker vi hellre att hälso- och sjukvårdsdirektören ska rapportera om behovet, något som ska göras före sista maj, sade Jonas Andersson (L) efter avslutat möte.

Skulle inte fördröja

Enligt Socialdemokraterna som lade förslaget om en vårdplatsstrategi var det aldrig aktuellt att försena processen.

– Vi ville genom strategin se hur behovet av vårdplatser ser ut och hur de ska kunna hållas öppna. Vi inte har tillräckligt med personal för att hålla platserna öppna och det måste ändras omedelbart, menade Karin Engdahl (S) som var nöjd över att yrkandet blev besvarat.

– Men de ville inte berömma oss för förslaget utan ville hellre göra ett eget som innehöll i princip samma sak fast utan personalbiten, fortsatte Karin.

Jonas Andersson (L) menar i sin tur att det handlade om att S-förslaget var svårtolkat.

– Vi valde vårt eget förslag då vi hade svårt att tolka socialdemokraternas, att de skulle ta ytterligare ett krafttag, som bara tar onödig tid, fortsatte Andersson.

Nu är det upp till hälso- och sjukvårdsdirektören att senast den sista maj rapportera om behovet av återgärder på kort och lång sikt för att säkra behovet av vårdplatser inom regionen.

– Jag tar uppdraget på största allvar, men vi vill inte ha fler sängar utan mer personal, svarade Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Även pågående utvecklingsprojekt som ska bidra till patientsäkerheten ska redovisas före sista maj.

Efter att Socialdemokraternas förslag om att ta fram en strategi för att se behovet av vårdplatser har bordlagts vid två tidigare sammanträden togs frågan upp vid gårdagens möte med hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen. Den grönblå majoriteten svarade med ett eget yrkande som nu ska bli verklighet.

– Vi vill inte dra i gång en stor utredning som tar lång tid, i stället tycker vi hellre att hälso- och sjukvårdsdirektören ska rapportera om behovet, något som ska göras före sista maj, sade Jonas Andersson (L) efter avslutat möte.

Skulle inte fördröja

Enligt Socialdemokraterna som lade förslaget om en vårdplatsstrategi var det aldrig aktuellt att försena processen.

– Vi ville genom strategin se hur behovet av vårdplatser ser ut och hur de ska kunna hållas öppna. Vi inte har tillräckligt med personal för att hålla platserna öppna och det måste ändras omedelbart, menade Karin Engdahl (S) som var nöjd över att yrkandet blev besvarat.

– Men de ville inte berömma oss för förslaget utan ville hellre göra ett eget som innehöll i princip samma sak fast utan personalbiten, fortsatte Karin.

Jonas Andersson (L) menar i sin tur att det handlade om att S-förslaget var svårtolkat.

– Vi valde vårt eget förslag då vi hade svårt att tolka socialdemokraternas, att de skulle ta ytterligare ett krafttag, som bara tar onödig tid, fortsatte Andersson.

Nu är det upp till hälso- och sjukvårdsdirektören att senast den sista maj rapportera om behovet av återgärder på kort och lång sikt för att säkra behovet av vårdplatser inom regionen.

– Jag tar uppdraget på största allvar, men vi vill inte ha fler sängar utan mer personal, svarade Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Även pågående utvecklingsprojekt som ska bidra till patientsäkerheten ska redovisas före sista maj.

  • Christoffer Tuulik