09 mar 2017 17:22

09 mar 2017 17:22

Läkare Ivo-anmäls igen

SKARABORG: Flera vårdcentraler har anmält hyrläkare

En hyrläkare som tidigare Ivo-anmäldes av Närhälsan i Skövde då bland annat en patient varit med om ”obehagliga upplevelser”, har nu anmälts av en vårdcentral i Örebro på grund av brister i arbetet.

Det var under förra året som Närhälsan i Skövde Ivo-anmälde en hyrläkare som hade arbetat på en vårdcentral i Falköping. Läkaren har nu Ivo-anmälts igen. Denna gång kommer anmälningar från Örebro och Bålsta.

Flera klagomål

I Falköping förra året ska läkaren ha arbetat som bemanningsläkare och tagit emot en patient som upplevde obehag vilket ledde till den första Ivo-anmälningen.

”Denna patient har på ett trovärdigt sätt berättat om sina obehagliga upplevelser”, står det i anmälan.

Läkaren ska också ha sjukskrivit en patient i sex månader utan att ha träffat personen.

Anmäld igen

Nu har hyrläkaren Ivo-anmälts igen, denna gång av en vårdcentral i Örebro och även av en läkarmottagning i Bålsta.

I Örebro menar man att läkaren inte har tagit emot patienter på ett patientsäkert sätt och att det förekom dokumentationsbrister.

”Vi noterade direkt att det återkommande saknades status i journalerna som grund för medicinska ställningstaganden.”

Läkaren ska också ha gjort en förskrivning av ett hormonpreparat och använt arbetsplatskoden för en läkarmottagning i Bålsta trots att läkaren inte har varit verksam på platsen.

Dömd i tingsrätt

Under hösten 2016 ska hyrläkaren också ha dömts i tingsrätten för grovt bokföringsbrott samt skattebrott med påföljden tio månaders fängelse.

Domen har överklagats till hovrätten.

Det var under förra året som Närhälsan i Skövde Ivo-anmälde en hyrläkare som hade arbetat på en vårdcentral i Falköping. Läkaren har nu Ivo-anmälts igen. Denna gång kommer anmälningar från Örebro och Bålsta.

Flera klagomål

I Falköping förra året ska läkaren ha arbetat som bemanningsläkare och tagit emot en patient som upplevde obehag vilket ledde till den första Ivo-anmälningen.

”Denna patient har på ett trovärdigt sätt berättat om sina obehagliga upplevelser”, står det i anmälan.

Läkaren ska också ha sjukskrivit en patient i sex månader utan att ha träffat personen.

Anmäld igen

Nu har hyrläkaren Ivo-anmälts igen, denna gång av en vårdcentral i Örebro och även av en läkarmottagning i Bålsta.

I Örebro menar man att läkaren inte har tagit emot patienter på ett patientsäkert sätt och att det förekom dokumentationsbrister.

”Vi noterade direkt att det återkommande saknades status i journalerna som grund för medicinska ställningstaganden.”

Läkaren ska också ha gjort en förskrivning av ett hormonpreparat och använt arbetsplatskoden för en läkarmottagning i Bålsta trots att läkaren inte har varit verksam på platsen.

Dömd i tingsrätt

Under hösten 2016 ska hyrläkaren också ha dömts i tingsrätten för grovt bokföringsbrott samt skattebrott med påföljden tio månaders fängelse.

Domen har överklagats till hovrätten.

  • Joacim F Kaiberger