18 feb 2017 06:00

27 feb 2017 11:42

Fler lägenheter byggs

SKARABORG: Statistik från Statistiska Centralbyrån visar att bostadsbyggandet ökar

Ny statistik visar att det påbörjades byggnationer av över 8 000 nya lägenheter i Västra Götaland 2016. I Skaraborg ser man också en ökning samt en god framtidsutsikt.
– Det händer väldigt mycket nu och kommer att fortsätta så de närmsta åren, säger Karl Alexandersson, Skövde kommun.

Under 2016 ökade byggandet i Västra Götalandsregionen med cirka 2 000 lägenheter jämförelsevis med året innan.

Totalt påbörjades byggandet av 8 424 lägenheter. Det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån.

Positiv trend

I Skaraborg har man också märkt av att lägenhetsbyggandet är på uppgång. Statistiken visar att man i Skövde påbörjade byggandet av 597 lägenheter och färdigställde 202 förra året.

– Sett till våra egna mått har man nått en väldigt hög nivå när man har påbörjat arbetet med så pass många lägenheter. Det visar att vi är betydligt bättre än tidigare, säger Karl Alexandersson, samhällsbyggnadschef på Skövde kommun.

Den politiska målsättningen för färdigbyggda lägenheter i Skövde kommun 2016 låg på 300 lägenheter.

I år hoppas man nå 400 färdiga lägenheter, för att sedan kunna öka ytterligare nästa år till omkring 600 lägenheter.

Nya planer inleds

I Mariestads kommun ser man också positivt på utvecklingen av byggandet.

– Vi har haft ett aktivt byggande av hyresrätter och bostadsrätter de senaste fyra åren och sett en ökning under den perioden, säger Erik Randén, exploateringschef i Mariestad kommun.

Enligt statistiken började man bygga 41 lägenheter i Mariestad 2016 och 81 stycken färdigställdes.

– Det kommer komma en större våg av lägenheter under 2017 då vi nu befinner oss i uppstarten av en del nya områden.

Framtidsplaner

I Skaraborg finns det inte heller några tendenser på att byggandet skulle minska.

– Vi siktar ju på att börja kunna färdigställa cirka 600 lägenheter per år i fyra till fem år framöver. Men sen måste man börja titta på nya eventuella bostadsområden, säger Karl Alexandersson.

Även i Mariestad har man börjat blicka framåt mot kommande projekt.

– Vi har växlat upp takten och tittar på nya detaljplaner för framtida byggen, säger Erik Randén.

Under 2016 ökade byggandet i Västra Götalandsregionen med cirka 2 000 lägenheter jämförelsevis med året innan.

Totalt påbörjades byggandet av 8 424 lägenheter. Det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån.

Positiv trend

I Skaraborg har man också märkt av att lägenhetsbyggandet är på uppgång. Statistiken visar att man i Skövde påbörjade byggandet av 597 lägenheter och färdigställde 202 förra året.

– Sett till våra egna mått har man nått en väldigt hög nivå när man har påbörjat arbetet med så pass många lägenheter. Det visar att vi är betydligt bättre än tidigare, säger Karl Alexandersson, samhällsbyggnadschef på Skövde kommun.

Den politiska målsättningen för färdigbyggda lägenheter i Skövde kommun 2016 låg på 300 lägenheter.

I år hoppas man nå 400 färdiga lägenheter, för att sedan kunna öka ytterligare nästa år till omkring 600 lägenheter.

Nya planer inleds

I Mariestads kommun ser man också positivt på utvecklingen av byggandet.

– Vi har haft ett aktivt byggande av hyresrätter och bostadsrätter de senaste fyra åren och sett en ökning under den perioden, säger Erik Randén, exploateringschef i Mariestad kommun.

Enligt statistiken började man bygga 41 lägenheter i Mariestad 2016 och 81 stycken färdigställdes.

– Det kommer komma en större våg av lägenheter under 2017 då vi nu befinner oss i uppstarten av en del nya områden.

Framtidsplaner

I Skaraborg finns det inte heller några tendenser på att byggandet skulle minska.

– Vi siktar ju på att börja kunna färdigställa cirka 600 lägenheter per år i fyra till fem år framöver. Men sen måste man börja titta på nya eventuella bostadsområden, säger Karl Alexandersson.

Även i Mariestad har man börjat blicka framåt mot kommande projekt.

– Vi har växlat upp takten och tittar på nya detaljplaner för framtida byggen, säger Erik Randén.

  • Joacim F Kaiberger

Byggandet av lägenheter i Skaraborg 2016

Falköping

Påbörjade lägenheter: 24

Färdiga lägenheter: 1

Gullspång

Påbörjade lägenheter: 1

Färdiga lägenheter: 2

Hjo

Påbörjade lägenheter: 46

Färdiga lägenheter: 31

Karlsborg

Påbörjade lägenheter: 3

Färdiga lägenheter: 2

Mariestad

Påbörjade lägenheter: 41

Färdiga lägenheter: 81

Skövde

Påbörjade lägenheter: 597

Färdiga lägenheter: 202

Tibro

Påbörjade lägenheter: 82

Färdiga lägenheter: 12

Töreboda

Påbörjade lägenheter: 1

Färdiga lägenheter: 13

Information om statistiken:

Statistiken utgår ifrån de siffror som hittills har inkommit till SCB, men eftersläpning kan förekomma vilket gör antalen kan komma att öka.

Källa: Statistiska Centralbyrån