17 feb 2017 06:00

17 feb 2017 06:00

Nytt bidrag för flyktingströmmar

SKARABORG: Skaraborgs Sjukhus fördelar statsbidrag

För år 2017 har Skaraborgs Sjukhus fått 16,5 miljoner kronor i bidrag för att bättre kunna hantera ökade flyktingströmmar.
– Vi har nu beslutat hur medlen ska fördelas, säger Åsa Ranbro Jansson, ekonomichef på Skaraborgs Sjukhus.

På Skaraborgs Sjukhus har man beslutat hur årets bidrag för ökade flyktingströmmar ska fördelas över verksamheten.

Statsbidraget 2017

Pengarna ingår i ett större statsbidrag till Västra Götalandsregionen, som i sin tur har beslutat hur pengarna ska vidarefördelas till sjukhusen i regionen.

I år har Västra Götalandsregionen valt att av cirka 190 miljoner kronor fördela merparten av medlen till verksamheten för hälso- och sjukvården.

– Cirka 75 miljoner kronor fördelas direkt till sjukhusen, säger Jonas Andersson (L), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Beslutet att ge statsbidrag för ökade flyktingströmmar togs för första gången i slutet av 2015 och resulterade i att Västra Götalandsregionen fick cirka 200 miljoner kronor att fördela över verksamheterna under 2016.

16,5 miljoner kronor

I september förra året stod det klart att just Skas fick 16,5 miljoner kronor för 2017, vilket är en minskning sett till året innan.

– Då fick vi 18,7 miljoner kronor. Summan regleras sett till flyktingströmmen, säger Åsa Ranbro Jansson som ekonomichef på Skaraborgs Sjukhus.

Hur medlen ska fördelas mellan Skas verksamheter är något som sjukhusen själva beslutar.

– Vi har bestämt hur medlen ska användas. Dels sker en generell fördelning med 5,5 miljoner kronor till olika verksamheter medan resterande 9,7 miljoner kronor fördelas mer specifikt till olika insatser.

Olika verksamheter

Verksamheterna har tagit fram underlag som sedan har legat till grund för hur man har valt att fördela stödet.

– Många asylsökande patienter kommer till barn- och kvinnosjukvården som därför har fått det största generella bidraget på cirka 2 miljoner kronor, säger Åsa Ranbro Jansson.

Avdelningen har också fått flest riktade insatser på totalt cirka 4,2 miljoner kronor.

Stöd ges också för bland annat översättning och tolkkostnader samt för utökad bemanning på infektionsavdelningen.

På Skaraborgs Sjukhus har man beslutat hur årets bidrag för ökade flyktingströmmar ska fördelas över verksamheten.

Statsbidraget 2017

Pengarna ingår i ett större statsbidrag till Västra Götalandsregionen, som i sin tur har beslutat hur pengarna ska vidarefördelas till sjukhusen i regionen.

I år har Västra Götalandsregionen valt att av cirka 190 miljoner kronor fördela merparten av medlen till verksamheten för hälso- och sjukvården.

– Cirka 75 miljoner kronor fördelas direkt till sjukhusen, säger Jonas Andersson (L), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Beslutet att ge statsbidrag för ökade flyktingströmmar togs för första gången i slutet av 2015 och resulterade i att Västra Götalandsregionen fick cirka 200 miljoner kronor att fördela över verksamheterna under 2016.

16,5 miljoner kronor

I september förra året stod det klart att just Skas fick 16,5 miljoner kronor för 2017, vilket är en minskning sett till året innan.

– Då fick vi 18,7 miljoner kronor. Summan regleras sett till flyktingströmmen, säger Åsa Ranbro Jansson som ekonomichef på Skaraborgs Sjukhus.

Hur medlen ska fördelas mellan Skas verksamheter är något som sjukhusen själva beslutar.

– Vi har bestämt hur medlen ska användas. Dels sker en generell fördelning med 5,5 miljoner kronor till olika verksamheter medan resterande 9,7 miljoner kronor fördelas mer specifikt till olika insatser.

Olika verksamheter

Verksamheterna har tagit fram underlag som sedan har legat till grund för hur man har valt att fördela stödet.

– Många asylsökande patienter kommer till barn- och kvinnosjukvården som därför har fått det största generella bidraget på cirka 2 miljoner kronor, säger Åsa Ranbro Jansson.

Avdelningen har också fått flest riktade insatser på totalt cirka 4,2 miljoner kronor.

Stöd ges också för bland annat översättning och tolkkostnader samt för utökad bemanning på infektionsavdelningen.

  • Joacim F Kaiberger