12 jan 2017 10:48

12 jan 2017 10:48

Höjd ersättning till donatorer

DONATIONER

Ersättningen till de som donerar ägg och spermier höjs. Regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse, HSS, tog beslut i veckan och i framtiden kommer de som donerar ägg få 5 600 kronor per tillfälle, vilket innebär att ersättningen höjs med 1 600 kronor.

Ersättningen till spermiedonatorer höjs med 250 kronor, från 300 till 550, per tillfälle.

Nivåerna är därmed i linje med rekommendationen från Sverige kommuner och landsting.

Ersättningen till spermiedonatorer höjs med 250 kronor, från 300 till 550, per tillfälle.

Nivåerna är därmed i linje med rekommendationen från Sverige kommuner och landsting.