11 jan 2017 16:19

11 jan 2017 16:19

Mådde dåligt efter sin vård

IVO

En patient klagade hos Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, på den abstinensbehandling han fick hos Skaraborgs sjukhus. Mannen menade att han felbehandlades, vilket ledde till att han mådde både fysiskt och psykiskt dåligt.

Efter sin granskning av ärendet kom Ivo fram till att varken vårdgivaren eller någon enskild personal brustit under patientens vård och behandling. Ivo konstaterar att upplevelser är personliga och inte kan bedömas av någon annan.

Efter sin granskning av ärendet kom Ivo fram till att varken vårdgivaren eller någon enskild personal brustit under patientens vård och behandling. Ivo konstaterar att upplevelser är personliga och inte kan bedömas av någon annan.