11 jan 2017 10:58

11 jan 2017 10:58

M-fråga om polisresurser

POLITIK

Riksdagsledamot Sten Bergheden (M) från Mariestad väcker en fråga med tanke på de medborgargarden som bildats i Skaraborg och i andra delar av landet. Han undrar, i en skriftlig fråga till statsrådet Anders Ygeman (S) vad regeringen ska göra för att förstärka polisen så att de medborgargarden som bildas inte tar lagen i egna händer.

– Det är viktigt att förtroendet för myndighetens förmåga att utföra sitt uppdrag inte urholkas, betonar Bergheden.

Riksdagsledamot Sten Bergheden (M) från Mariestad väcker en fråga med tanke på de medborgargarden som bildats i Skaraborg och i andra delar av landet. Han undrar, i en skriftlig fråga till statsrådet Anders Ygeman (S) vad regeringen ska göra för att förstärka polisen så att de medborgargarden som bildas inte tar lagen i egna händer.

– Det är viktigt att förtroendet för myndighetens förmåga att utföra sitt uppdrag inte urholkas, betonar Bergheden.